Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: PREHOS
Poenggrenser 2023:
  • 47.50 (primær)
  • 54.20 (ordinær)
Studieplasser: 52
Søknadskode (SO): 215554

Informasjon oppdatert

15. mars 2023.

Om studiet

Som paramedisiner er du sykehusets forlengede arm, og arbeider selvstendig med syke og skadde pasienter. Ofte er paramedisineren det første eller eneste helsepersonellet pasienter møter.

Du vil lære at teori og praksis går hånd i hånd som paramedisiner. Det er en krevende utdannelse hvor du får høy faglig kunnskap, godt innlærte akuttmedisinske ferdigheter og trening i å ta etisk funderte valg i møte med mennesker i en krevende situasjon.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen