Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: PREHOS
Poenggrenser 2023:
  • 50.40 (primær)
  • 56.90 (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 217554

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Som paramedisiner er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested.

Studiets oppbygging

Hovedmålet for en paramedisiner er å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer. Dette krever både handlingskraft, evne til kommunikasjon og evne til å ta beslutninger.

Yrket stiller krav til både psykisk og fysisk egnethet. Dette innebærer at man må bestå en fysisk opptaksprøve for å være kvalifisert for opptak. I løpet av studietiden vil du også gjennomgå opplæring i utrykningskjøring. Søkere er i den forbindelse selv ansvarlig for å avklare at de fyller de medisinske kravene for førerkort klasse D.

Studiet er et fulltidsstudium over 3 år (180 studiepoeng). Gjennom hele utdanningen vektlegges arbeids- og undervisningsformer som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap. Forelesninger, seminar, studiegrupper, og skriftlige studieoppgaver kommer i tillegg til praksisstudier og simulerings- og ferdighetstrening. Sistnevnte vil blant annet gjennomføres i ferdighetslaboratoriene på UiS og på det nye test-, innovasjons- og simuleringssenteret i HelseCampus.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing samt førerkort klasse B (senest innen 01.03 i opptaksåret) og bestått fysisk opptaksprøve. Les mer her

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Studiet er et treårig heltidsstudium (180 studiepoeng). Deler av utdanningen gjennomføres i samarbeid med bachelor sykepleie hvor studentene følger samme undervisning og vurderingsform. Hvert semester inneholder et praktisk orientert emne som bygger på det teoretiske innholdet i de øvrige emnene fra samme og forutgående semester. Det vil være en naturlig progresjon i de praktiske emnene hvor studentene tillegges stadig flere selvstendige oppgaver og ansvar.

De praktiske emnene utgjør tilsammen 60 studiepoeng og det er lagt opp til at en del av praksisen i disse emnene gjennomføres som simuleringsbasert læring knyttet til praksisemnene i gjeldende semester. Studentene vil på denne måten få effektiv utnyttelse av faktisk praksistid, samtidig som simuleringen gir garanti for at viktige praktiske ferdigheter og kunnskap øves i et kontrollert miljø.

Videre studier

En bachelorgrad i paramedisin kvalifiserer for videre studier innen ulike spesialfelt, masterstudier og doktorgrad.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113-sentraler og 116117-sentraler. Arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad, for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, forsvaret. Yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i paramedisin/bachelor i paramedisin

Alle utdanninger innen