Nøkkelinformasjon

Ambulansefaget gir grunnlag for å gi akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter.

Du lærer å arbeide under tidspress og under vanskelige og fysisk krevende forhold.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er ambulansearbeider.

Læreplan

Læreplan i ambulansefag

Vg3 ambulansefaget handler om å utvikle yrkesutøvere som kan utføre akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter. Faget skal bidra til at lokalsamfunnet har beredskap ved akutt sykdom, forverring av kronisk sykdom, ulykker og katastrofer. Faget skal videre bidra til at ambulansearbeideren fungerer godt i tverrfaglig samarbeid og kan arbeide selvstendig under tidspress og under vanskelige forhold. I faget inngår også å ivareta sikkerheten og pasientenes vitale funksjoner under ambulanseoppdrag. Videre skal faget gjøre ambulansearbeideren i stand til å arbeide i tverrfaglige akuttmedisinske og operative team, og samarbeide med en kommunikasjonssentral.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Lignende utdanninger

Relevante yrker