Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Krav til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større. Ved UiS tilbys derfor en tverrfaglig masterutdanning for helsearbeidere innen prehospital akuttmedisin.

Studiets oppbygging

Sykehusstrukturer endres og transportdistanser øker, og mer avansert behandling tas i bruk prehospitalt. Det stilles i tillegg oftere spørsmål om behandlingen som ytes er kunnskapsbasert. Kravet til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større.

For å møte disse endringene, tilbyr vi et masterutdanning i prehospital akuttmedisin ved UiS. Den tverrfaglige utdanningen er rettet mot leger, sykepleiere, paramedisinere og ambulansearbeidere, og gjennomføres enten på heltid over 2 år eller deltid over fire år.

Gjennom studiet vil du få mer kunnskap om forsking på akuttmedisin, og mulighet til å utvikle dine analytiske og diagnostiske ferdigheter. Ett av målene for masterprogrammet er å gi prehospitale helsearbeidere en akademisk basis for kritisk å kunne vurdere kunnskapsbasen i fagfeltet. Programmet undervises på engelsk, og er den eneste europeiske masteren i sitt slag med studenter fra ulike land. Undervisningen er seminarbasert.

Masterprogrammet ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk luftambulanse og Universitetet i Stavanger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, paramedisin (prehospitalt arbeid) eller tilsvarende utdanningsløp av minst 3 års omfang (180 studiepoeng), samt minst to års fulltids arbeidspraksis innen prehospitalt arbeid eller Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Søkere med fullført profesjonsstudiet i medisin, samt praksis som lege i minst to år fulltid innen akuttmedisin etter endt utdanning kvalifiserer også.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 5. februar
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 5 februar

Kvalifikasjon/tittel

Master Program in Pre-Hospital Critical Care (PHCC) Emergency Medical Care

Alle utdanninger innen