Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Krav til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større. Ved UiS tilbyr vi derfor en tverrfaglig masterutdanning for helsearbeidere innen prehospital akuttmedisin.

Sykehusstrukturer endres, transportdistanser øker, og mer avansert behandling tas i bruk prehospitalt. Det stilles i tillegg oftere spørsmål om behandlingen som ytes er kunnskapsbasert.

Gjennom masterutdanningen vil du få mer kunnskap om forsking på akuttmedisin, og mulighet til å utvikle dine analytiske og diagnostiske ferdigheter. Ett av målene for studieprogrammet er å gi prehospitale helsearbeidere en akademisk basis for kritisk å kunne vurdere kunnskapsbasen i fagfeltet.

Studiet kan gjennomføres på heltid over 2 år (det blir ikke opptak til fulltidsprogrammet i 2024) eller deltid over fire år. Undervisningen er samlingsbasert. Programmet undervises på engelsk. Mer informasjon om læringsutbytter, studieplan og emner finner du derfor på vår engelske nettside.

Masterprogrammet ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk luftambulanse og Universitetet i Stavanger. Det er den eneste europeiske masteren av sitt slag, med studenter fra ulike land.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, paramedisin (prehospitalt arbeid) eller tilsvarende utdanningsløp av minst 3 års omfang (180 studiepoeng), samt minst to års fulltids arbeidspraksis innen prehospitalt arbeid eller Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Søkere med fullført profesjonsstudiet i medisin, samt praksis som lege i minst to år fulltid innen prehospital akuttmedisin etter endt utdanning kvalifiserer også.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 5. februar

Videre studier

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til ph.d.-programmet i helse og medisin ved UiS.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til ulike stillinger innen prehospitale tjenester og akuttmedisin, blant annet:

  • fagutvikling og kunnskapsformidling
  • stillinger som krever evne til å initiere, utvikle og evaluere forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter

Kvalifikasjon/tittel

Master Program in Pre-Hospital Critical Care (PHCC) Emergency Medical Care

Alle utdanninger innen