Sist oppdatert 19. juli 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

En utdanning i matematikk gir deg god teoretisk innsikt, og evne til å bruke teorien til å løse problemer.

Du kan fordype deg innen for eksempel statistikk, datasikkerhet, algebra, kryptografi, tallteori eller komplekse analyser. Du kan også studere samspillet mellom matematikk og andre fag som fysikk, økonomi eller medisin.

Du kan jobbe i mange bransjer, for eksempel oljeindustri, IT, finans og forsikring trenger folk med kunnskaper om matematikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8531 - Matematikk
 • 759929 - Master, realfag, toårig
 • 759914 - Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig
 • 7539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 7531 - Matematikk
 • 659929 - Bachelor, realfag, treårig
 • 659915 - Realfag, lavere nivå
 • 6539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 6531 - Matematikk
 • 659932 - Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, treårig
 • 659999 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 759999 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8531 - Matematikk
 • 759929 - Master, realfag, toårig
 • 759914 - Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig
 • 7539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 7531 - Matematikk
 • 659929 - Bachelor, realfag, treårig
 • 659915 - Realfag, lavere nivå
 • 6539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 6531 - Matematikk
 • 659932 - Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, treårig
 • 659999 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 759999 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Matematikk (8531)
 • Master, realfag, toårig (759929)
 • Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig (759914)
 • Matematikk og statistikk, andre (7539)
 • Matematikk (7531)
 • Bachelor, realfag, treårig (659929)
 • Realfag, lavere nivå (659915)
 • Matematikk og statistikk, andre (6539)
 • Matematikk (6531)
 • Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, treårig (659932)
 • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (659999)
 • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (759999)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.