Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Oppstart: 8. januar
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: 1. desember

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

I emnet vil en behandle aksiomatisk oppbygning av nøytral, euklidsk og hyperbolsk geometri. Ulike modeller for hyperbolsk geometri blir diskutert. Arbeid med geometriske konstruksjoner og transformasjoner inngår. Emnet gir en dyp faglig innsikt i tema i geometri som er sentrale i skolematematikken, og diskuterer den historiske utviklingen av disse temaene.


Undervisning

Dette er et studium med øvinger, nettdiskusjoner, to samlinger og skriftlig eksamen. Fullført øvingsopplegg er obligatorisk aktivitet for å fremstille seg til eksamen.

Undervisningsopplegg

Studium med fysiske samlinger

Opptakskrav

Det kreves spesiell studiekompetanse med Matematikk R1+R2, eller tilsvarende etter nærmere vurdering.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. For å få søknaden din behandlet må dokumentasjon på at du fyller opptakskravet være lastet opp innen søknadsfristens utløp.

Krav til dokumentasjon

Anbefalt forhåndskunnskap

MA6201 Lineær algebra og geometri og MA6301 Tallteori.