Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 201862

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Matematikk og realfag er grunnlaget for både teknologisk utvikling og forståelsen av hvordan ting logisk henger sammen. Matematikk er et språk som kan forstås over hele verden. Kompetanse i industriell matematikk gir deg innsikt i, og bakgrunn for, å finne løsninger på en rekke problemstillinger i arbeidslivet – i alt fra oljeindustri og data, til finans og forsikring.

Industriell matematikk brukes for eksempel til

  • å utvikle dataprogrammer og kunstig intelligens
  • å optimere avkastning på fond og økonomiske investeringer
  • diagnostisering av hjerte- og karsykdommer
  • å beregne torskebestanden i Barentshavet
  • modellering av havstrømmer og klimaendringer

Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av bachelorgraden din.

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innen matematikk og matematikkdidaktikk, og det nasjonale Senter for fremragende undervisning i matematikk (MatRIC) ligger ved UiA.

Som student ved UiA har du et unikt tilbud om én-til-én-hjelp i matematikk – ca 20 timer i uka. Drop-in tilbudet er i regi av MatRIC.

Hva lærer du?

Studiet lærer deg å analysere problemer ved hjelp av matematisk språk, med vekt på å formidle matematikk og matematisk tenkning til andre.

Du vil få bred kunnskap om sentrale problemstillinger og metoder innenfor industriell matematikk. Matematiske metoder hentes fra emner som lineær algebra, sannsynlighetsteori, statistikk, differensiallikninger og moderne analyse. Disse kombineres med fysiske emner som mekanikk og elektromagnetisme, hvor matematikkens nytteverdi blir realisert inn mot sentrale anvendelser i bærekraftig forvaltning, næringsliv og industri.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og ett av fagene R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) / fysikk (1+2) / kjemi (1+2) / biologi (1+2) / informasjonsteknologi (1+2) / geofag (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper

R2

Direkte opptak til 2. studieår

Dersom du har bestått matematikk årsstudium eller tilsvarende så kan du få direkte opptak til 2. studieår. For betinget tilbud (som gis ca. 1. april) kan søker ikke mangle mer enn 30 sp i nåværende studieprogram.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i matematikk

Alle utdanninger innen