Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 192233

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere frie realfag? Med kompetanse innen realfag står du sterkt i dagens arbeidsmarked. Du ønsker å lære mer om og forstå mer av naturen, og du vil prøve ulike realfag før du bestemmer deg for endelig studieprogram. Du ønsker realfagskompetanse for å søke opptak til videre studier. Du vil ha undervisningskompetanse i biologi, fysikk, kjemi, matematikk, geofag eller naturfag. Hva lærer jeg? Frie realfag er et studium for deg som vil vite mer om realfag eller for deg som er usikker på hva du skal studere videre. Frie realfag er også et studium for deg som ønsker å supplere en allerede fullført utdannelse. Du velger selv hvilke emner du tar ved NMBU, og får med det grunnleggende kunnskaper i de fagene du velger. Et år med frie realfag kan gi deg det faglige påfyllet du trenger, grunnleggende kompetanse innen ulike emner eller den kompetansen du trenger for å søke opptak til videre studier. Hva blir jeg? Frie realfag gir deg ingen grad, men et sterkere fundament for videre studier ved NMBU eller andre læresteder. Du får en forsmak på ulike fag og studieretninger, hvilket kan gjøre det enklere å ta det endelige valget. Du har også muligheten til å ta godkjente emnegrupper og dermed utvide din undervisningskompetanse, eller få faglig påfyll. Les mer om Frie realfag

Studentene velger fritt hvilke realfag eller andre emner ved NMBU de vil studere. Studenter som tar 60 sp. eller mer setter opp egen utdanningsplan ved hjelp av studieveileder.

Mange studenter ønsker å ta emner som inngår i gradsstudier ved NMBU eller andre læresteder. Andre studenter ønsker å ta emner for å få undervisningskompetanse i ett eller flere realfag. For å oppnå undervisningskompetanse, må studenten ta emner i NMBUs godkjente emnegrupper (se nærmere beskrivelse av disse under masterprogrammet for lektorutdanning i naturvitenskapelige fag, LUN).

Bestemte emnegrupper på 60 sp. gir undervisningskompetanse i biologi, kjemi, fysikk, matematikk, informatikk eller geofag, mens det kreves en gruppe på 90 sp. for å oppnå undervisningskompetanse i naturfag.

Emnegruppene gir en bred bakgrunn som er meget godt egnet for å undervise i den videregående skolen. Det vil ta minimum 1,5 år å gjennomføre en emnegruppe i ett fag. Det kan være adgangsbegrensning til enkelte emner.

Studiets oppbygging

Studentene kan ta emnegrupper (60 sp.) og fordypninger (80 sp.) i realfagene biologi, kjemi, fysikk, matematikk, statistikk, informatikk og geofag. Dette kan, sammen med enkeltemner, inngå i grader ved NMBU og andre læresteder.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Realfagskompetanse.

Alle utdanninger innen