Nøkkelinformasjon

En utdanning i matematikk gir deg god teoretisk innsikt, og evne til å bruke teorien til å løse problemer.

Du kan fordype deg innen for eksempel statistikk, datasikkerhet, algebra, kryptografi, tallteori eller komplekse analyser. Du kan også studere samspillet mellom matematikk og andre fag som fysikk, økonomi eller medisin.

Du kan jobbe i mange bransjer, for eksempel oljeindustri, IT, finans og forsikring trenger folk med kunnskaper om matematikk.

Utdanninger

Viser 38 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Matematikk og fysikk - femårig integrert master Master og høyere Universitetet i Stavanger REALFA Alle Alle
Matematikk og fysikk - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Matematikk og økonomi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo REALR2 Alle Alle
Matematikk, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Matematikk, årsstudium Årsstudium og kortere Universitetet i Agder REALFA Alle Alle
Matematikk: data, modellering og beregninger Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo
Matematikk: finans, forsikring og økonomi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo
Matematikk: teoretisk og anvendt matematikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo
Matematiske fag - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALR2 47.90 46.50
Matematiske fag - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Matematiske fag - årsstudium Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALR2 Alle Alle
Matematiske realfag - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet REALR2 Alle Alle
Mathematical Sciences - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Mathematical Sciences (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Programmering, 1.-7. trinn (nettstudium) Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Programmering, 5.-10. trinn (nettstudium) Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Realfag Årsstudium og kortere Universitetet i Oslo REALR2 Alle Alle
Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse Master og høyere Universitetet i Oslo

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Matematikk (8531)
  • Master, realfag, toårig (759929)
  • Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig (759914)
  • Matematikk og statistikk, andre (7539)
  • Matematikk (7531)
  • Bachelor, realfag, treårig (659929)
  • Realfag, lavere nivå (659915)
  • Matematikk og statistikk, andre (6539)
  • Matematikk (6531)

Relevante yrker