Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Drømmer du om å bli musikalartist? Med vår toårige utdanning får du mulighet til å følge din lidenskap for scenekunst, og utdanne deg til å bli en profesjonell og dyktig utøver innen musikkteater.

Bårdar Akademiet er kjent for å utdanne noen av Norges fremste musikalartister. Vi tilbyr en toårig utdanning i Musikkteater, med fordypning i enten sang og skuespill eller sang og dans.

Studiet retter seg mot deg som ønsker å bli en allsidig musikalartist på høyt faglig nivå. Du får gleden av å jobbe med lærere, koreografer og regissører med solid erfaring fra aktiv kunstnerisk virksomhet.

For at du skal lykkes med å få deg jobb som musikalartist, vektlegger vi å gi deg en bred plattform innen musikkteater med kompetanse innen både sang, dans og skuespill. Utdanningen er praktisk rettet og du vil tilegne deg tekniske ferdigheter, i tillegg til å lære deg uttrykk og formidling.

Hos oss får du et solid faglig grunnlag – enten du ønsker å studere videre, eller gå rett på scenen etter endt utdanning. Utdanningen i Musikkteater ved Bårdar Akademiet vil åpne mange spennende karrieremuligheter for deg som utøver.

Hva lærer du?

Utdanningen gir deg en solid plattform innen musikkteaterfeltet, med særlig vekt på kunstnerisk formidlingsevne, fagforståelse, tverrfaglighet og eget kunstnerisk uttrykk.

Hovedfagene i utdanningen er:

 • Musikkteater
 • Sang
 • Dans
 • Skuespill

I tillegg kan studentene velge mellom to ulike retninger der emnene har hovedvekt på:

 • Sang / skuespillerfag
 • Sang / dans
   

Videre vil det være undervisning i individuell sang og stemmebruk, musikkteori- og praksis, ensemblesang og korsang, samt forestillingsarbeid.

Kombinasjonen av emnene i utdanningen gir deg kompetansen du trenger som utøver innen musikkteaterets ulike sjangre, både som medlem i et ensemble og som solist på høyt nivå. Avgangsstudentene avslutter sitt andre studieår med en hovedproduksjon fremvist på en ekstern scene.

To jenter på scene

Undervisningsopplegg

Undervisningen er praktisk orientert og gjennomføres i større og mindre grupper. Lærerne følger opp den enkelte student og studentene har normalt lærerstyrt undervisning hver ukedag gjennom studieåret.  

Det benyttes ulike undervisningsformer avhengig av emnets læringsutbytte og fagenes egenart. Hovedvekten av undervisningen er innstudering og opptreden under instruksjon og veiledning, og med innslag av forelesninger og analyse. Noe arbeid foregår gjennom ulike workshops. Deler av undervisningen kan også foregå gjennom digitale læringsverktøy. Veiledning er en viktig del av undervisningen, både gruppebasert og individuell. Studentene får tilbakemelding og korreksjoner som en naturlig del av undervisningen. 

Opptakskrav

For å bli tatt om student på studiet må du ha fullført og bestått videregående opplæring, og i tillegg avlegge en opptaksprøve i form av en audition.  

De formelle opptakskravene er: 

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

ELLER

Realkompetanse for fagskole:

 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
  Søkere som fyller 19 år i opptaksåret og er yngre enn 23 år, kan også søke om opptak på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Skolen kan ta opp inntil 30 % av studieplassene for denne søkergruppen.
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall.
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2.
   

Les mer om opptakskravene

Opptaksprøve

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve.
Se opptaksprøven og vurderingskriteriene for opptak.

Opptaksprøver benyttes for vurdering av kvalifikasjoner og rangering. Rangering skjer ved utregning av poeng.

Lånekassen

Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her.

Karrieremuligheter

Med en toårig utdanning i Musikkteater fra Bårdar Akademiet, vil du ha alle forutsetninger for en suksessfull karriere som profesjonell musikalartist.

Etter to år på Bårdar Akademiets utdanning i Musikkteater, er det mange som ønsker å gå videre på vårt ettårige studium i Kommersiell scenekunst.

Våre tidligere studenter har hatt roller i de fleste musikaloppsetninger i Norge, som blant annet The Book of Mormon, West Side Story, Les Miserables og Mamma Mia.

Utdanningen gir deg jobbmuligheter innen blant annet:

 • Institusjonsteatre
 • Privatteatre
 • Andre scenekunstarenaer
 • Det kommersielle markedet, som film/TV og reklame