Nøkkelinformasjon

Studiested

Noroff Bergen
Noroff Oslo

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Lær deg lyd- og musikkproduksjon i et profesjonelt studio. Få bred, praktisk erfaring med kvalitetsutstyr, slik at du har kompetansen som gir deg flere ben å stå på i en dynamisk bransje.

Musikkbransjen har gjennomgått fundamentale endringer de siste ti årene, med den følge at musikkprodusentens rolle også har forandret seg. Kompetansen som kreves av dagens musikkprodusenter er bredere enn noen gang, og dette reflekteres i studiene ved Noroff.

lyd og musikkproduksjon

Ønsker du å jobbe i denne bransjen må du ha både musikkfaglig og lydteknisk kompetanse. Du skal kunne instruere musikere, produsere arrangementer, ha kunnskap om en mikrofons plassering og finne effektive måter å profilere musikken din på.

Som fagskole er vi opptatt av at du skal få praktiske ferdigheter. I løpet av studietiden følges studentene opp daglig med undervisning og veiledning på praktiske prosjekter. Vi har en rekke øvinger og gruppearbeid med krav som speiler det du vil møte i musikkbransjen.

Musikkproduksjon handler om å skape idéer. Å gi idéene form ved å utvikle øre for gode instrumentvalg, interessante arrangementer og lydmessig kvalitet er derfor kjerneområder vi arbeider med i denne fagretningen. Mangler det en brikke i det totale musikalske bildet har du ikke levert det bransjen krever.

Undervisningsopplegg

Det første studieåret blir du introdusert for et bredt spekter av fagområdet som forbereder deg på de fleste typer oppgaver innenfor feltet. Fagområdene er komposisjon, musikkproduksjon, hørelærer og musikkteori, og lyd til bilde.

På det andre studieåret skal du spesialisere deg innenfor lydteknikk eller komposisjon. Undervisningen gjennom hele utdannelsen har en praktisk tilnærming og faglærerne har bred erfaring fra bransjen og personlig engasjement for faget.

Dette er en videreføring av fagene på førsteåret hvor du går dypere inn i fagstoffet og jobber med større og mer omfattende prosjekter. Her kan du spesialisere deg innen komposisjon eller lydteknikk og du vil ha tilgang på produksjonsutstyr og studiolokaler med høy standard.

 

Opptakskrav

Fullført treårig videregående skole eller realkompetanse

Opptaksinformasjon

Løpende opptak. Benytt vårt online søknadsskjema på www.noroff.no for å søke opptak.

Karrieremuligheter

Vi utdanner studenter til en bransje som baserer seg i stor grad på selvstendig næringsvirksomhet. Enten det er innen film og TV-bransjen eller musikkbransjen må man regne med et yrkesliv i freelancemarkedet. Det å bygge opp et eget firma er derfor en viktig del av undervisningen.

Studiet utdanner i hovedsak musikkprodusenter innenfor musikk og mediebransjen. Noen beveger seg i retning mediemusikk, mens andre jobber som lydteknikere i studio. Vi har også tidligere studenter som bygger opp egne musikkarrierer som DJ eller som artister i Norge eller utlandet.

Hvilke arbeidsområder man utdanner seg til er avhengig av fordypningen studenten velger på andreåret. Velger man fordypning i komposisjon vil man kunne tilby tjenester innen musikkproduksjon og komposisjon, filmmusikk, arrangering eller tekstforfatting. Om man velger lydteknikk vil man være klar for å jobbe som voiceprodusent, lydtekniker og lyddesigner til filmproduksjoner, studioprodusent eller masterings-tekniker.

Alle utdanninger innen