Nøkkelinformasjon

Lyd og lys spiller en viktig rolle i hvordan mennesker opplever for eksempel et rom, en film eller en forestilling.

Studiet gir deg kompetanse om de tekniske, estetiske og kreative aspektene ved lyd – og lysdesign innenfor ulike områder. Du kan jobbe med lyd- og lys i rom og på områder, eller i for eksempel medieproduksjon.

Utdanninger

Viser 2 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkitektonisk lysdesign Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Bachelor i lyddesign Bachelor og høgskolekandidat Kristiania

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Høgskolekandidat, lys og scene, toårig (655115)
  • Bachelor, film- og TV-lyd, treårig (655114)
  • Lydproduksjon, lavere nivå (655113)
  • Bachelor, lysdesign, treårig (655112)
  • Høgskolekandidat, lysdesign, toårig (655111)