Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Lyd og lys spiller en viktig rolle i hvordan mennesker opplever for eksempel et rom, en film eller en forestilling.

Studiet gir deg kompetanse om de tekniske, estetiske og kreative aspektene ved lyd – og lysdesign innenfor ulike områder. Du kan jobbe med lyd- og lys i rom og på områder, eller i for eksempel medieproduksjon.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 655115 - Høgskolekandidat, lys og scene, toårig
 • 655114 - Bachelor, film- og TV-lyd, treårig
 • 655113 - Lydproduksjon, lavere nivå
 • 655112 - Bachelor, lysdesign, treårig
 • 655111 - Høgskolekandidat, lysdesign, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 655115 - Høgskolekandidat, lys og scene, toårig
 • 655114 - Bachelor, film- og TV-lyd, treårig
 • 655113 - Lydproduksjon, lavere nivå
 • 655112 - Bachelor, lysdesign, treårig
 • 655111 - Høgskolekandidat, lysdesign, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Høgskolekandidat, lys og scene, toårig (655115)
 • Bachelor, film- og TV-lyd, treårig (655114)
 • Lydproduksjon, lavere nivå (655113)
 • Bachelor, lysdesign, treårig (655112)
 • Høgskolekandidat, lysdesign, toårig (655111)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.