Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

20. mars 2023.

Om studiet

På frontend- og mobilutvikling lærer du å velge egnet plattform for utvikling av nettsteder og mobile løsninger, samt designe grensesnitt og implementere disse.

På frontend- og mobilutvikling lærer du å velge egnet plattform for utvikling av nettsteder og mobile løsninger, samt designe grensesnitt og implementere disse.

Studiet er praktisk, og du jobber mye i team. Ofte jobber studentene med reelle caser og kunder.

 

Hva lærer du?

I løpet av studietiden din hos oss vil fokuset ligge på å gjøre deg til en dyktig utvikler med solide kunnskaper om programmering, design og interaksjonsdesign.

Du vil tilegne deg både teknisk kompetanse og teoretisk kunnskap som vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet etter fullført utdanning. Noen av fagområdene du kan se frem til å lære mer om inkluderer:

 • Mobilprogrammering
 • Avansert Java-programmering
 • Grensesnittdesign
 • Webutvikling og API-design
 • Innovasjon og prototyping
 • Mobile økosystemer

Med denne utdanningen vil du få ekspertisen som trengs for å levere gode webbaserte løsninger – fra kundens krav og ønsker til ferdig produkt.

Kristiania har flere studier for deg som er interessert i informasjonsteknologi (IT). Se vår guide for å sammenligne dem: 
Hvilken IT-utdanning bør jeg velge?

Undervisningsopplegg

Forelesninger, presentasjoner, workshops og øvinger brukes for å introdusere nye begreper og sammenhenger, samt innøve ferdigheter og forståelse. Arbeid med fagstoff foregår både individuelt og i gruppe, med vekt på samhandling for å oppnå et godt læringsutbytte. Studiet har prosjektarbeid alle semestre for å i praksis anvende ferdigheter og forståelse til å løse mer komplekse problemstillinger.

I andre og tredje studieår er problemstillingene sterkt knyttet til studieprogrammets egenart. Studiet avsluttes med et hovedprosjekt i bedrift, hvor studentene vil anvende alle sine kompetanser opparbeidet gjennom studiet for å løse et problem/oppgave som har verdi for oppdragsgiver.

Etter det andre året kan du også søke om å ta en industribachelor, der du får jobbe, tjene penger og starte karrieren din mens du utdanner deg.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Opptaksinformasjon

Alle våre studieretninger innen bachelor i informasjonsteknologi har felles første år, så du kan søke om å bytte studieretning i løpet av førsteåret.

Ved bytte til

 • Bachelor i informasjonsteknologi – Kunstig intelligens
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Programmering
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Spillprogrammering

må du ha bestått matematikk R1 eller S1+S2. Studiebytter innvilges så sant det er ledige studieplasser.

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Karrieremuligheter

Med en bachelor i frontend- og mobilutvikling kan du jobbe som:

 • Web-, mobilutvikler
 • IT-konsulent
 • Programmerer
 • Design- og funksjonelt ansvarlig

Dyktige utviklere er svært etterspurt i arbeidsmarkedet og de aller fleste får jobb før de har fullført studiene.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

 • Frankfurt Univ. Of Applied Sciences, Tyskland: Exchange programme
 • Kingston University, UK: Computing/Information Systems
 • TH Köln, Tyskland: Computer Science
 • Southampton Solent, UK: Computer Networking and Web Design
 • Helsinki Metropolia, Finland: Information Technology – Mobile Solutions
 • University of Hertfordshire, UK: Computer Science/Information Technology
 • Yeungnam University, Korea: Exchange programme