Nøkkelinformasjon

For å bli lærer på 5. –10. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 5. –10. trinn.

Du lærer å undervise elever på 5. –10. trinn, og om fagene du skal undervise dem i. Du lærer om unges utvikling og hvordan du kan fremme læring og mestring hos den enkelte elev.

Utdanningen legger også vekt på klasseledelse, didaktikk, skolen som organisasjon og prøvesystemer.

Utdanninger

Viser 15 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1.-7. trinn Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/engelsk) - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/matematikk) - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/norsk) - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning Master og høyere NLA Høgskolen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk LÆRALT 43.50 46.80
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram Master og høyere Universitetet i Stavanger
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning master 5-10 Master og høyere Nord universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning master 5-10 Master og høyere Nord universitet
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger LÆRALT Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, femårig (722106)
 • Master, grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, toårig (722109)
 • Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, fireårig (622113)
 • Allmennlærerutdanning, fireårig (622101)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 5.-10. trinn, fireårig (622115)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og samfunnsfag, 5.-10. trinn, fireårig (622118)
 • Grunnskolelærerutdanning med samfunnsfag, 5.-10. trinn, fireårig (622133)
 • Grunnskolelærerutdanning med matematikk, 5.-10. trinn, fireårig (622131)
 • Grunnskolelærerutdanning med norsk, 5.-10. trinn, fireårig (622132)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på engelsk, 5.-10. trinn, fireårig (622119)
 • Grunnskolelærerutdanning med musikk, 5.-10. trinn, fireårig (622117)
 • Grunnskolelærerutdanning med mat og helse, 5.-10. trinn, fireårig (622126)
 • Grunnskolelærerutdanning med RLE og kroppsøving, 5.-10. trinn, fireårig (622125)
 • Master, fagdidaktikk, studieretning fremmedspråk, toårig (723104)
 • Allmennlærerutdanning med musikk, fireårig (622107)