Fakta

Sted:
Alta
Tromsø
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
240

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Fullfør lærerutdanningen din! Vi tilbyr tilrettelagt ferdigstilling av grunnskolelærerutdanning til deg som har påbegynt, men ikke fullført ditt fireårige lærerstudie før 2017. Det er stor mangel på kvalifiserte lærere i landet, særlig i Nord-Norge, og med vitnemål som ferdigutdannet grunnskolelærer stiller du sterkere på arbeidsmarkedet og i arbeidslivet. I kvalifiseringsordningen bruker du eventuell kompetanse du har tilegnet deg i arbeidslivet som ufaglært lærer som en del av utdanningen din. Studiet er lagt opp med forståelse for at mange uferdige studenter nå er i arbeid, og fokus er på tilrettelegging og samlingsbaserte tilbud.

Kvalifiseringsordningen forankrer din praksis med faglig kompetanse. Om du har jobbet i skolevesenet med ufullendt utdanning forsikrer studiet at du kan benytte dine erfaringer i utdanningen, og bygger videre på de med støtte fra fagpersonell.

Der mange andre studier har et klart løp inndelt i semestre med påkrevde fag eller grupperinger, så er kvalifiseringsordningen i stedet presentert som et sett med krav som må oppfylles.

Norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg må du ha to andre undervisningsfag, valgt mellom engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, samfunnsfag og språk som undervises i den Norske skolen. Som del av studiet skriver du en bacheloroppgave, og du må møte kravene om pedagogikk.

Merk at fagvalg avhenger av hva som er tilgjengelig, særlig for samlingsbaserte studier.

Undervisningsopplegg

Studiet er sentrert rundt GLU-2000, en obligatorisk, samlingsbasert bacheloroppgave på 15stp for alle søkere som ikke allerede har en 15stp. bacheloroppgave fra en grunnskolelærerutdanning. Resten av studiet er avhengig av hva som trengs for å møte følgende krav, og vi forsøker finne passende samlingsbaserte fag hvor dette er ønskelig og mulig:

60stp. Pedagogikk/Elevkunnskap, hvor GLU-2000 teller som 15stp.

30stp. Norsk

30stp. Matematikk

120stp. Undervisningsfag, hvorav to fag må være skolefag fra følgende liste: engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, samfunnsfag og språk som undervises i skolevesenet.

Hvert enkelt fag må være på minst 30stp. med visse unntak. Ett fag må være et 60stp. fordypningsfag. Opp til 60stp. kan være skolerelevante fag heller enn undervisningsfag.

Opptakskrav

150stp. GSL , PELU eller ALU før 2017, samt 75 dager praksis.

Opptaksinformasjon

Du må ha fullført minimum 150 studiepoeng i 4-årig grunnskolelærerutdanning, praktisk-estetisk lærerutdanning, eller allmennlærerutdanning påbegynt før 2017, med tilhørende praksis på 75 dager.

Politiattest

Søkere som tas opp på studiet og trenger avlegge praksis må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd.

Skikkethet

Alle studenter blir ">skikkethetsvurdert i undervisning der den sammerfaller med lærerutdanningsfag, og i eventuell praksis gjennom hele studieforløpet.

Læringsutbytte

Kvalifiseringsordningen fullfører utdanningen din som grunnskolelærer, bekrefter fagkompetansen din, og sikrer kunnskap om metodikk og etikk i utviklingsprosjekter.

Som utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn har du solid kunnskap om begynneropplæring og om hvordan du motiverer og skaper læringsresultater, samt kompetanse i undervisningen av dine fag. Tidligere arbeidsforhold teller som praksis, og bekrefter at du har trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Karrieremuligheter

Etter fullført studie vil du bli grunnskolelærer med undervisningskompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Kvalifikasjon/tittel

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn

Alle utdanninger innen