Nøkkelinformasjon

Utdanningen legger vekt på læring gjennom erfaring. Du får solide kvalifikasjoner innenfor formgiving og teknikk.

Arkitekturutdanningen er en femårig mastergrad.

Opptak

For å komme inn på arkitekturutdanning må du som regel ha generell studiekompetanse og gjennomføre en eller flere opptaksprøver.

Noen utdanninger har tilsynelatende svært høye poenggrenser. Disse poenggrensene er summen av karakterpoeng og poeng fra opptaksprøve.

Utdanninger

Viser 4 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i interiørarkitektur Bachelor og høgskolekandidat Kristiania
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Master i arkitektur Master og høyere Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ARKA 144.30 149.60
Master i landskapsarkitektur Master og høyere Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ARKL 140.60 149.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Arkitektur, uspesifisert, forskerutdanning (857299)
 • Dr.philos.-utdanning, arkitektur (857204)
 • Ph.d.-program, arkitektur (857203)
 • Dr.techn.-utdanning, arkitektur (857202)
 • Arkitektur (8572)
 • Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig (757901)
 • Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå (757299)
 • Master, arkitektur, toårig (757210)
 • Master, landskapsarkitektur, toårig (757207)
 • Master, landskapsarkitektur, femårig (757206)
 • Master, arkitektur, femårig (757205)
 • Master, arkitektur, 5½-årig (757204)
 • Master of Science, arkitektur, toårig (757203)
 • Arkitektur (7572)
 • Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur (757102)
 • Master, arkitekturvern, 1½-årig (713419)
 • Arkitektur, uspesifisert, lavere nivå (657299)
 • Arkitektur (6572)
 • Bachelor, landskapsplanlegging, treårig (651419)
 • Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig (616503)
 • Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig (616502)
 • Diplomstudium, møbel- og innredningsarkitektur, fireårig (616501)
 • Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig (716502)