Kompletterende utdanning

Hva er kompletterende utdanning?

Kompletterende utdanning er en tilleggsutdanning, som kan tas av innvandrere som allerede har høyere utdanning fra land utenfor EU og EØS, men som ikke får godkjent utdanningen sin i Norge. 

Kompletterende utdanning finnes bare for noen utvalgte fagområder. Disse er sykepleie, lærer, ingeniør og bioingeniør.

Sykepleiere og bioingeniører som ønsker autorisasjon, må først søke om dette hos Helsedirektoratet. Det er Helsedirektoratet som gir vedtak om at du trenger kompletterende utdanning for å få godkjent autorisasjon. Les mer om autorisasjon hos Helsedirektoratet.

Hva er opptakskravene?

  • Lærere og sykepleiere må ha en utdanning fra et land utenfor EU/EØS som tilsvarer minst to års utdanning i Norge. 
  • Ingeniører og bioingeniører må ha fullført en utdanning tilsvarende en bachelorgrad

Det stilles også krav til kunnskaper i norsk og engelsk for opptak til høyere utdanning. På Samordna opptak kan du se hvilke krav til norsk og engelsk som stilles for det landet du har utdanning fra. 
Les om språkkravene til høyere utdanning på Samordna opptak.

Helsedirektoratet stiller enda strengere krav til norskkunnskaper for å få godkjent autorisasjon
Les om språkkravene til Helsedirektoratet her.

Hvem kan søke?

Søkere med flyktningstatus prioriteres til studiene. Dersom det er ledige studieplasser rangeres øvrige søkere etter karaktersnitt. 

Sykepleier

Kompletterende utdanning for sykepleiere med fluktbakgrunn utdannet utenfor EØS – Oslomet (Oslo)

Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS – Høgskulen på Vestlandet (Bergen)

Kompletterende utdanning for sykepleiere – NTNU (Trondheim)

Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits – VID vitenskapelige høgskole (Oslo)

Lærer

Kompletterende lærerutdanning – OsloMet (Oslo)

Ingeniør- og teknologiutdanning

Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning – OsloMet (Oslo) (OBS: tilbys ikke i 2024)

Bioingeniør

Kompletterende utdanning for bioingeniører – OsloMet (Oslo)

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 1. juli 2024