Lån, stipend og kostnader i høyere utdanning

Som student ved universitet eller høgskole kan du få stipend og/eller lån fra Lånekassen.

Lån og stipend hos Lånekassen kalles utdanningsstøtte. For å motta utdanningsstøtte fra Lånekassen, må utdanningen være offentlig godkjent i Norge.

Hos Lånekassen kan du lese mer om

Frister

Fristen for å søke utdanningsstøtte er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Noen utdanninger kan ha andre frister. Les om søknadsfrister for stipend og lån

Legater og stipender

I tillegg kan du søke på en rekke andre stipender og legater. Disse er gjerne rettet mot studieretninger eller søkere bosatt i et spesielt geografisk område.

Sist oppdatert: 27. mars 2023