Slik beregner du poeng favoritt ikon

Du søker opptak til høyere utdanning med skole- eller konkurransepoeng. Summen og fagkombinasjonen avgjør om du får plass på studiet.

Skolepoeng 

Du beregner skolepoeng ved å legge sammen:

  • karakterpoeng
  • språk- og realfagspoeng
  • kjønnspoeng
  • poeng for opptaksprøver

Summen av disse utgjør dine skolepoeng. Disse bruker du for å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

Konkurransepoeng 

Du beregner konkurransepoeng ved å legge sammen:

  • skolepoeng
  • alderspoeng
  • tilleggspoeng

Summen av disse utgjør dine konkurransepoeng. De bruker du for å konkurrere i ordinær kvote. 

Du kan lese mer om poengberegning hos Samordna opptak.

Hjelp til å regne ut poengsummen
I karakterkalkulatoren kan du legge inn dine fag og karakterer, og få beregnet dine skole- og konkurransepoeng i. Du kan også se hvilke studier du kan komme inn på.
Prøv Karakterkalkulatoren