Slik beregner du poeng favoritt ikon

Du søker opptak til høyere utdanning med skole- eller konkurransepoeng. Studieplassene er fordelt på to kvoter: kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote. Poengsummen og fagkombinasjonen avgjør om du får plass på studiet.

Skolepoeng 

Du beregner skolepoeng ved å legge sammen:

  • karakterpoeng
  • språk- og realfagspoeng
  • kjønnspoeng
  • poeng for opptaksprøver

Summen av disse utgjør dine skolepoeng. Disse bruker du for å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

Konkurransepoeng 

Du beregner konkurransepoeng ved å legge sammen:

  • skolepoeng
  • alderspoeng
  • tilleggspoeng

Summen av disse utgjør dine konkurransepoeng. De bruker du for å konkurrere i ordinær kvote. 

Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote

I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Har du fullført videregående opplæring og er 21 år eller yngre i opptaksåret regnes vitnemålet ditt som førstegangsvitnemål, og du konkurrerer om opptak i kvoten for førstegangsvitnemål.

Alle blir samtidig poengberegnet i ordinær kvote, og dette gjør saksbehandleren din automatisk. I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote. 50 % av alle studieplassene gis i kvote for førstegangsvitnemål, 50% gis i ordinær kvote.

Dersom du har tatt opp fag og endrer karakterer i fagene (for eksempel som privatist) etter at vitnemålet ble skrevet ut så vil vitnemålet ikke lenger regnes som et førstegangsvitnemål - og havner søknaden din i ordinær kvote.

Du kan lese mer om poengberegning hos Samordna opptak.

Hjelp til å regne ut poengsummen
I karakterkalkulatoren kan du legge inn dine fag og karakterer, og få beregnet dine skole- og konkurransepoeng i. Du kan også se hvilke studier du kan komme inn på.
Prøv Karakterkalkulatoren