Skolepoeng  

Du beregner skolepoeng ved å legge sammen:

  • karakterpoeng
  • språk- og realfagspoeng
  • kjønnspoeng
  • poeng for opptaksprøver

Summen av disse utgjør dine skolepoeng . Disse bruker du for å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål .

Konkurransepoeng  

Du beregner konkurransepoeng ved å legge sammen:

  • skolepoeng
  • alderspoeng
  • tilleggspoeng

Summen av disse utgjør dine konkurransepoeng . De bruker du for å konkurrere i ordinær kvote

Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote

I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Har du fullført videregående opplæring og er 21 år eller yngre i opptaksåret regnes vitnemålet ditt som førstegangsvitnemål , og du konkurrerer om opptak i kvoten for førstegangsvitnemål .

Alle blir samtidig poengberegnet i ordinær kvote , og dette gjør saksbehandleren din automatisk. I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng , alderspoeng , nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote . 50 % av alle studieplassene gis i kvote for førstegangsvitnemål , 50% gis i ordinær kvote .

Vitnemålet ditt regnes ikke som et førstegangsvitnemål dersom det er endret etter det ble skrevet ut. Vitnemålet vil endres om du tar opp fag og endrer karakterer i fagene - for eksempel som privatist . Når vitnemålet ditt ikke regnes som et førstegangsvitnemål vil søknaden din bare vurderes i ordinær kvote .

Du kan lese mer om poengberegning hos Samordna opptak.

 

Remote video URL

 

Remote video URL

 

Hjelp til å regne ut poengsummen

I karakterkalkulatoren kan du legge inn dine fag og karakterer, og få beregnet dine skole- og konkurransepoeng i. Du kan også se hvilke studier du kan komme inn på.
Prøv Karakterkalkulatoren

Sist oppdatert: 26. februar 2021