Slik beregner du poeng

Du søker opptak til høyere utdanning med skole- eller konkurransepoeng. Studieplassene er fordelt på to kvoter: kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote. Poengsummen og fagkombinasjonen avgjør om du får plass på studiet.

Skolepoeng 

Du beregner skolepoeng ved å legge sammen:

Summen av disse utgjør dine skolepoeng. Disse bruker du for å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

Konkurransepoeng 

Du beregner konkurransepoeng ved å legge sammen:

Summen av disse utgjør dine konkurransepoeng. De bruker du for å konkurrere i ordinær kvote

Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote

I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Har du fullført videregående opplæring og er 21 år eller yngre i opptaksåret regnes vitnemålet ditt som førstegangsvitnemål, og du konkurrerer om opptak i kvoten for førstegangsvitnemål.

Alle blir samtidig poengberegnet i ordinær kvote, og dette gjør saksbehandleren din automatisk. I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote. 50 % av alle studieplassene gis i kvote for førstegangsvitnemål, 50% gis i ordinær kvote.

Vitnemålet ditt regnes ikke som et førstegangsvitnemål dersom det er endret etter det ble skrevet ut. Vitnemålet vil endres om du tar opp fag og endrer karakterer i fagene - for eksempel som privatist. Når vitnemålet ditt ikke regnes som et førstegangsvitnemål vil søknaden din bare vurderes i ordinær kvote.

Du kan lese mer om poengberegning hos Samordna opptak.

 

Remote video URL

 

Remote video URL

Hjelp til å regne ut poengsummen

I karakterkalkulatoren kan du legge inn dine fag og karakterer, og få beregnet dine skole- og konkurransepoeng i. Du kan også se hvilke studier du kan komme inn på.
Prøv Karakterkalkulatoren

Sist oppdatert: 28. mai 2024