TIP - Teknikk og industriell produksjon

favoritt ikon

Fagskole

Fagretning TIP (teknikk og industriell produksjon) gir kunnskaper om alt fra stort, tungt roterende maskineri til avanserte styringssystemer enten disse er basert på hydraulikk eller elektronikk.

Gjennom utdanningene får du kjennskap og forståelse for ulike bransjestandarder, og god innsikt i de internasjonale standarder og sertifiseringsprosedyrer på områder som spenner fra håndfaste teknologikrav til næringsetikk. Kunnskaper om kvalitetssikring, økonomi og administrasjon vil gi deg innsikt i bedriftens plass i samfunnet.

Utdanningene er i tråd med de krav myndighetene setter til enhver tid, både når det gjelder vurdering av lovpålagte krav som for eksempel gjennom arbeidsmiljøloven og HMS-forskrifter, og at grunnlaget for varige, lønnsomme arbeidsplasser kan sikres. 

 

Fagretningen teknikk og industriell produksjon omfatter fordypningene:
 
·     Bilteknikk
·     Kulde- og varmepumpeteknikk
·     Logistikk og transport
·     Maskinteknikk
·     Maskinteknisk drift
·     Mekatronikk
·     Møbel og innredning
·     Sveiseteknikk

Varighet

To år på heltid. Deltidstilbud og nettbaserte tilbud kan tilbys over to, tre, eller fire år.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/ svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Produksjon av tre, papir, plast og glass › Fagskoleutdanning, møbel og innredning, toårig (558303)
 • ... › Elektro › Fagskoleutdanning, energi- og varmepumpeteknikk, ettårig (555126)
 • ... › Elektro › Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig (555121)
 • ... › Elektro › Fagskoleutdanning, mekatronikk, toårig (555124)
 • ... › Mekaniske fag › Fagskoleutdanning, bilteknikk, toårig (555219)
 • ... › Mekaniske fag › Fagskoleutdanning, maskinteknikk med ISO-fag, toårig (555222)
 • ... › Mekaniske fag › Fagskoleutdanning, maskinteknikk, toårig (555221)
 • ... › Mekaniske fag › Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig (555223)
 • ... › Mekaniske fag › Fagskoleutdanning, sveiseteknikk, toårig (555224)
 • ... › Samferdsel, andre › Fagskoleutdanning, logistikk, toårig (581903)
 • ... › Samferdsel, andre › Fagskoleutdanning, logistikkoordinator, ettårig (581906)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bilteknikk, nettbasert Fagskole Fagskolen Tinius Olsen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulde/varmepumpetekn., heltid Fagskole Trondheim Fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskinteknikk, deltid Fagskole Fagskolen Rogaland, avd. Kalhammaren Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskinteknikk, heltid Fagskole Fagskulen i Sogn og Fjordane Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskinteknikk, nettbasert Fagskole Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskinteknisk drift, deltid Fagskole Fagskolen Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskinteknisk drift, heltid Fagskole Stjørdal fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskinteknisk drift, nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Mekatronikk, deltid Fagskole Stjørdal fagskole, studiested Frøya Lokalt opptak Lokalt opptak
Mekatronikk, heltid Fagskole Fagskolen Tinius Olsen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mekatronikk, nettbasert Fagskole Fagskolen Tinius Olsen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sveiseteknikk, deltid Fagskole Chr. Thams fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Sveiseteknikk, nettbasert Fagskole Fagskolen i Troms, avd. Harstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Bilteknikk, nettbasert
 • Fagskolen Tinius Olsen
Kulde/varmepumpetekn., heltid
 • Trondheim Fagskole
Maskinteknikk, deltid
 • Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Rogaland, avd. Kalhammaren
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen Rogaland
Maskinteknikk, heltid
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Fagskolen i Hordaland, Stord
 • Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Rogaland, avd. Kalhammaren
 • Fagskolen Vestfold og Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
 • Stjørdal fagskole
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen Rogaland
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fagskolen i Hordaland
Maskinteknikk, nettbasert
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Fagskolen Vestfold og Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
 • Stjørdal fagskole
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fagskolen i Hordaland
Maskinteknisk drift, deltid
 • Chr. Thams fagskole
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet
Maskinteknisk drift, heltid
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Stjørdal fagskole
 • Fagskolen Innlandet
Maskinteknisk drift, nettbasert
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet
Mekatronikk, deltid
 • Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand
 • Stjørdal fagskole, studiested Frøya
 • Fagskolen i Agder
 • Stjørdal fagskole
Mekatronikk, heltid
 • Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Stjørdal fagskole
 • Fagskolen i Agder
Mekatronikk, nettbasert
 • Fagskolen Tinius Olsen
Sveiseteknikk, deltid
 • Chr. Thams fagskole
Sveiseteknikk, nettbasert
 • Fagskolen i Troms, avd. Harstad
 • Fagskolen i Troms