Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i for eksempel språkoppbygging, uttale, interkulturell kommunikasjon, tolking eller tegnspråk.

Utdanninger

Det er 19 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Fremmedspråk - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Engelsk, bachelor
Fransk, bachelor
Spansk, bachelor
Tysk, bachelor
Lingvistikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Allmenn litteraturvitenskap, bachelor
Nordisk språk og litteratur, bachelor
Norsk som andrespråk
Klart språk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS Alle 53.20
Lingvistikk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS Alle 54.60
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Universitet og høgskole, Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Informasjonsteknologi - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet GENS 44.60 60.50
English Acquisition and Multilingualism - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Theoretical Linguistics - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Oversettelse og fagspråklig kommunikasjon, master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder
Bachelorprogram i språkvitskap Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Språkdidaktikk – Engelskdidaktikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Språkdidaktikk – Engelskdidaktikk, deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Språkdidaktikk – Norskdidaktikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Språkdidaktikk – Norskdidaktikk, deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Masterprogram i lingvistikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Engelsk og Literacy Studies - Masterprogram Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger
Nordisk og lesevitenskap - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Språkvitenskapelige utdanninger (8117)
  • Språkvitenskapelige utdanninger (7117)
  • Språkvitenskapelige utdanninger (6117)

Relevante yrker