Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i for eksempel språkoppbygging, uttale, interkulturell kommunikasjon, tolking eller tegnspråk.

Utdanninger

Det er 18 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelorprogram i språkvitskap Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Engelsk og Literacy Studies - Masterprogram Master og høyere Universitetet i Stavanger
English Acquisition and Multilingualism - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Fremmedspråk - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Engelsk, bachelor GENS 40.00 41.30
Fransk, bachelor GENS Alle Alle
Tysk, bachelor GENS Alle Alle
Spansk, bachelor GENS Alle Alle
Informasjonsteknologi - årsstudium Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet GENS 44.60 60.50
Klart språk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS Alle 53.20
Kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor GENS 39.10 44.10
Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor GENS 47.60 50.80
Lingvistikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS Alle 54.60
Lingvistikk Master og høyere Universitetet i Oslo
Masterprogram i lingvistikk Master og høyere Universitetet i Bergen
Nordisk og lesevitenskap - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Allmenn litteraturvitenskap, bachelor GENS Alle 41.60
Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk GENS Alle Alle
Oversettelse og fagspråklig kommunikasjon, master Master og høyere Universitetet i Agder
Språkdidaktikk – Engelskdidaktikk Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Språkdidaktikk – Norskdidaktikk Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Theoretical Linguistics - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Språkvitenskapelige utdanninger (8117)
  • Språkvitenskapelige utdanninger (7117)
  • Språkvitenskapelige utdanninger (6117)

Relevante yrker