Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i for eksempel språkoppbygging, uttale, interkulturell kommunikasjon, tolking eller tegnspråk.

Utdanninger

Det er 18 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelorprogram i språkvitskap Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Engelsk og Literacy Studies - Masterprogram Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger
English Acquisition and Multilingualism - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Fremmedspråk - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Engelsk, bachelor
Fransk, bachelor
Spansk, bachelor
Tysk, bachelor
Informasjonsteknologi - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet GENS 44.60 60.50
Klart språk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS Alle 53.20
Kommunikasjon, bachelorprogram Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor
Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor
Lingvistikk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS Alle 54.60
Lingvistikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Masterprogram i lingvistikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Nordisk og lesevitenskap - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Allmenn litteraturvitenskap, bachelor
Nordisk språk og litteratur, bachelor
Norsk som andrespråk
Oversettelse og fagspråklig kommunikasjon, master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder
Språkdidaktikk – Engelskdidaktikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Språkdidaktikk – Norskdidaktikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Universitet og høgskole, Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Theoretical Linguistics - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Språkvitenskapelige utdanninger (8117)
  • Språkvitenskapelige utdanninger (7117)
  • Språkvitenskapelige utdanninger (6117)

Relevante yrker