Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i for eksempel språkoppbygging, uttale, fonetikk, lingvistikk og kommunikasjon.

Utdanninger

Viser 37 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelorprogram i språkvitskap Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS Alle Alle
Engelsk og Literacy Studies - masterprogram Master og høyere Universitetet i Stavanger
English Acquisition and Multilingualism - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Fremmedspråk - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Engelsk GENS Alle Alle
Fransk GENS Alle Alle
Tysk GENS Alle Alle
Spansk GENS Alle Alle
Informasjonsteknologi - årsstudium Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet GENS 45.10 58.30
Interkulturell kommunikasjon Årsstudium og kortere NLA Høgskolen GENS Alle Alle
Klart språk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS Alle 47.70
Kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier GENS 38.20 39.00
Kommunikasjon, medieproduksjon GENS 44.60 47.70
Kvensk og finsk - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Lingvistikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS Alle 56.50
Lingvistikk Master og høyere Universitetet i Oslo
Master i språk og kommunikasjon i profesjoner Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Masterprogram i lingvistikk Master og høyere Universitetet i Bergen
Nordisk og lesevitenskap - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Allmenn litteraturvitenskap GENS Alle Alle
Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk GENS Alle Alle
Nordisk språk og litteratur - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Norsk språk og kultur Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Språkvitenskapelige utdanninger (8117)
  • Språkvitenskapelige utdanninger (7117)
  • Språkvitenskapelige utdanninger (6117)
  • Bachelor, internasjonal kommunikasjon, treårig (611126)
  • Bachelor, språk og informasjon, treårig (611904)
  • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
  • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
  • Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (611119)
  • Master, skriftkulturer, toårig (711905)
  • Master, språkutdanning, toårig (711903)

Relevante yrker