Nøkkelinformasjon

Språkutdanninger gir som oftest innsikt i grammatikk, språkoppbygging og uttale i språket.

Disse norskkursene er for utlendinger med høyere utdanning. Kursene er intensive og har rask progresjon.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Språkutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (611999)