Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Språkutdanninger gir som oftest innsikt i grammatikk, språkoppbygging og uttale i språket.

Disse norskkursene er for utlendinger med høyere utdanning. Kursene er intensive og har rask progresjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen utdanninger har krav til språkkunnskaper eller andre spesielle krav. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen utdanninger har krav til språkkunnskaper eller andre spesielle krav. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år. og mastergrad 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år. og mastergrad 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 611999 - Språkutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 611999 - Språkutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

  • Språkutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (611999)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.