Sist oppdatert 4. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Områdestudier er et samlebegrep for tverrfaglige utdanninger der man tar for seg et utvalgt geografisk område, eller en nasjonal eller kulturell gruppe. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen studier kan ha lokalt opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen studier kan ha lokalt opptak.

Varighet

Årstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år

Varighet

Årstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 731118 - Master, Europa-studier, toårig
 • 713908 - Master, europeiske og amerikanske studier, toårig
 • 713907 - Master, asiatiske og afrikanske studier, toårig
 • 711128 - Master, spansk språk og latinamerikastudier, toårig
 • 711117 - Master of Philosophy, spansk og Latin-Amerikakunnskap
 • 633901 - Bachelor, nordområdestudier, treårig
 • 631114 - Bachelor, Europa-studier (EU), treårig
 • 613912 - Bachelor, nordområdestudier, treårig
 • 613910 - Bachelor, europeiske og amerikanske studier, treårig
 • 613909 - Bachelor, asiatiske og afrikanske studier, treårig
 • 613908 - Bachelor, midtøstenkunnskap, treårig
 • 613903 - Områdestudier, lavere nivå
 • 611125 - Bachelor, spansk språk og latinamerikastudier, treårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 731118 - Master, Europa-studier, toårig
 • 713908 - Master, europeiske og amerikanske studier, toårig
 • 713907 - Master, asiatiske og afrikanske studier, toårig
 • 711128 - Master, spansk språk og latinamerikastudier, toårig
 • 711117 - Master of Philosophy, spansk og Latin-Amerikakunnskap
 • 633901 - Bachelor, nordområdestudier, treårig
 • 631114 - Bachelor, Europa-studier (EU), treårig
 • 613912 - Bachelor, nordområdestudier, treårig
 • 613910 - Bachelor, europeiske og amerikanske studier, treårig
 • 613909 - Bachelor, asiatiske og afrikanske studier, treårig
 • 613908 - Bachelor, midtøstenkunnskap, treårig
 • 613903 - Områdestudier, lavere nivå
 • 611125 - Bachelor, spansk språk og latinamerikastudier, treårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, Europa-studier, toårig (731118)
 • Master, europeiske og amerikanske studier, toårig (713908)
 • Master, asiatiske og afrikanske studier, toårig (713907)
 • Master, spansk språk og latinamerikastudier, toårig (711128)
 • Master of Philosophy, spansk og Latin-Amerikakunnskap (711117)
 • Bachelor, nordområdestudier, treårig (633901)
 • Bachelor, Europa-studier (EU), treårig (631114)
 • Bachelor, nordområdestudier, treårig (613912)
 • Bachelor, europeiske og amerikanske studier, treårig (613910)
 • Bachelor, asiatiske og afrikanske studier, treårig (613909)
 • Bachelor, midtøstenkunnskap, treårig (613908)
 • Områdestudier, lavere nivå (613903)
 • Bachelor, spansk språk og latinamerikastudier, treårig (611125)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.