Nøkkelinformasjon

En utdanning i samfunnsplanlegging og arealplanlegging gir deg innsikt i hvordan samfunnet endres, og verktøy til å planlegge og styre utviklingen i en bærekraftig og ønsket retning.

Utdanningen er tverrfaglig og knytter sammen fag som samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi, pedagogikk og statsvitenskap. Du får kompetanse i problemstillinger som er særegne for mindre lokalsamfunn, storbyer, nasjonalt og internasjonalt arbeid. 

Utdanninger

Viser 25 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Areal og eiendom Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 37.30 39.20
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
By- og regionplanlegging Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 48.50 54.20
Byplanlegging - Master Master og høyere Universitetet i Stavanger
Byplanlegging - master i teknologi, 5.årig Master og høyere Universitetet i Stavanger SIVING Alle Alle
Byplanlegging og samfunnssikkerhet, bachelor Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 42.50 49.00
Eiendom Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 48.30 53.50
Eiendomsutvikling Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Eiendomsutvikling - deltid Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Fysisk planlegging - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
Global utvikling og samfunnsplanlegging, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Master i smart mobilitet og urban analyse Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master in Community Development and Social Innovation Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Nordic Urban Planning - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Planlegging og samfunn Universitetet i Bergen
Samfunn og utviklingsarbeid Årsstudium og kortere Høgskulen for grøn utvikling
Samfunnsgeografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 44.80 52.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og kulturforståelse (833105)
 • Master, fysisk planlegging, toårig (757110)
 • Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig (757902)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig (757903)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig (757904)
 • Master, by- og regionplanlegging, femårig (739916)
 • Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig (733113)
 • Master, samfunnsplanlegging, toårig (731109)
 • Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning (731110)
 • Fysisk planlegging, lavere nivå (657101)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig (633104)
 • Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig (631103)
 • Samfunnsplanlegging, lavere nivå (631107)
 • Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig (714106)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)