Nøkkelinformasjon

Utdanning i samfunnsplanlegging og arealplanlegging gir deg innsikt i hvordan samfunn endres, og verktøy til å planlegge og styre utviklingen i en bærekraftig og ønsket retning.

Utdanningen er tverrfaglig og knytter sammen fag som samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi, pedagogikk og statsvitenskap. Du får kompetanse i problemstillinger som er særegne for mindre lokalsamfunn, storbyer, nasjonalt og internasjonalt arbeid. 

Utdanninger

Det finnes 25 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Bachelor i geografi Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 37.00 41.70
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor, 3 år Høgskulen for grøn utvikling Lokalt opptak Lokalt opptak
By- og regionplanlegging Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 47.80 57.40
Byplanlegging - Master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Master, 5 år Universitetet i Stavanger SIVING Alle Alle
Eiendom Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 45.70 53.60
Eiendomsutvikling Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling - deltid Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk planlegging - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 38.80 42.30
Master i areal og eigedom Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Community Development and Social Innovation Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Urban Planning - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Urban Planning - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Planlegging og samfunn Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Regional planlegging og utvikling Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunn og utviklingsarbeid Årsenhet og kortere Høgskulen for grøn utvikling Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsgeografi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 42.60 55.50

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og kulturforståelse (833105)
 • Master, fysisk planlegging, toårig (757110)
 • Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig (757902)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig (757903)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig (757904)
 • Master, by- og regionplanlegging, femårig (739916)
 • Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig (733113)
 • Master, samfunnsplanlegging, toårig (731109)
 • Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning (731110)
 • Fysisk planlegging, lavere nivå (657101)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig (633104)
 • Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig (631103)
 • Samfunnsplanlegging, lavere nivå (631107)
 • Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig (714106)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)