Nøkkelinformasjon

En utdanning i samfunnsplanlegging og arealplanlegging gir deg innsikt i hvordan samfunnet endres, og verktøy til å planlegge og styre utviklingen i en bærekraftig og ønsket retning.

Utdanningen er tverrfaglig og knytter sammen fag som samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi, pedagogikk og statsvitenskap. Du får kompetanse i problemstillinger som er særegne for mindre lokalsamfunn, storbyer, nasjonalt og internasjonalt arbeid. 

Utdanninger

Det er 23 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i geografi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 37.00 41.70
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Nordic Urban Planning - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
By- og regionplanlegging Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 47.80 57.40
Eiendom Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 45.70 53.60
Eiendomsutvikling Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Eiendomsutvikling - deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master in Community Development and Social Innovation Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Geografi - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.80 42.30
Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 43.10 54.20
Bachelor i geografi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
Byplanlegging - Master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger SIVING Alle Alle
Master i areal og eigedom Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Planlegging og samfunn Universitetet i Bergen
Regional planlegging og utvikling Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen i Volda
Samfunn og utviklingsarbeid Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere Høgskulen for grøn utvikling
Samfunnsgeografi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 42.60 55.50

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og kulturforståelse (833105)
 • Master, fysisk planlegging, toårig (757110)
 • Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig (757902)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig (757903)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig (757904)
 • Master, by- og regionplanlegging, femårig (739916)
 • Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig (733113)
 • Master, samfunnsplanlegging, toårig (731109)
 • Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning (731110)
 • Fysisk planlegging, lavere nivå (657101)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig (633104)
 • Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig (631103)
 • Samfunnsplanlegging, lavere nivå (631107)
 • Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig (714106)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)