Psykisk helsearbeid

favoritt ikon

Fagskole

Fagskoleutdanningen er en fordypning i helse- og oppvekstfag. Utdanningen omfatter forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering av alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og lidelser.

Videreutdanningen omfatter også forebyggende arbeid, psykososiale problem hos barn og unge, tidlig intervensjon, arbeid med barn av foreldre med en psykisk lidelse, samt rus og rusrelaterte lidelser.

Varighet

Varierer.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig (569938)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig (569926)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig (569937)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Psykisk helse-/rusarbeid, deltid Fagskole Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskole Lukas fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Psykisk helse-/rusarbeid, deltid
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, helse
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark, Horten
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Strømmen vgs.
 • Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag
 • Fagskolen Vestfold og Telemark
 • Levanger fagskole
 • Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst
 • Fagskolen i Agder, Campus Grimstad
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen i Troms
 • Fagskolen Rogaland
 • Nordland fagskole
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen Oslo Akershus
Psykisk helsearbeid
 • AOF Fagskolen
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Lukas fagskole