Nøkkelinformasjon

Utdanningen er et ettårig forkurs eller et halvårig realfagskurs for studenter som mangler nødvendig kompetanse fra videregående skole for å komme inn på ingeniørstudier eller maritime høgskoleutdanninger.

Forkurs

Et forkurs er tilpasset opptakskravene for bachelor i ingeniørfag og gir nødvendig spesialisering i matematikk og fysikk fra videregående.

Forkurset er utfordrende og krever høy arbeidsinnsats.

Opptakskrav forkurs

a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, eller

b) godkjent fagbrev eller svenneprøve, eller

c) generell studiekompetanse, eller

d) fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år.

Realfagskurs

Realfagskurs er for deg som har generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2 og fysikk.

Opptakskravet til realfagskurs er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Forkurs for ingeniørhøgskole, fylkeskommunalt (501102)
  • Forkurs til utdanning ved universiteter og høgskoler (501101)
  • Generelle programmer, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (501199)
  • Forkurs for ingeniørutdanning, ettårig (401115)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (559999)