Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Forkurs

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning?

Realfagskurset skal gi studentene nødvendige forkunnskaper i matematikk og fysikk, for videre ingeniør- eller sivilingeniørstudier. Studiet er utviklet for personer som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk og fysikk. Generell studiekompetanse sammen med realfagskurset kvalifiserer for opptak til ingeniør- og sivilingeniørstudier i Norge.

Hva lærer du?

Studiet inneholder matematikk og fysikk som skal gi grunnlag for opptak til 3-årige bachelorstudier i ingeniørfag og 5-årige sivilingeniørstudier. Matematikken og fysikken som inngår i realfagskurset har tilsvarende faglige innhold som matematikk og fysikk i ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

Arbeidsmengden tilsvarer 100 prosent av fulltidsstudium

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Alle utdanninger innen