Fakta

Sted:
Grimstad
Studietype:
Forkurs
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

31. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning?

Realfagskurset skal gi studentene nødvendige forkunnskaper i matematikk og fysikk, for videre ingeniør- eller sivilingeniørstudier. Studiet er utviklet for personer som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk og fysikk. Generell studiekompetanse sammen med realfagskurset kvalifiserer for opptak til ingeniør- og sivilingeniørstudier i Norge.

Hva lærer du?

Studiet inneholder matematikk og fysikk som skal gi grunnlag for opptak til 3-årige bachelorstudier i ingeniørfag og 5-årige sivilingeniørstudier. Matematikken og fysikken som inngår i realfagskurset har tilsvarende faglige innhold som matematikk og fysikk i ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Kvalifikasjon/tittel

Realfagskurs for ingeniørutdanning

Alle utdanninger innen