Fakta

Sted:
Grimstad
Studietype:
Forkurs
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning?

Studenter på forkurset får tett oppfølging av lærere i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen.

Bestått forkurs kvalifiserer for å søke opptak til alle ingeniørutdanningene i Norge. Når studenter som har bestått alle fagene i forkurset søker en ingeniørutdanning, vurderes de i en egen forkurskvote. Opptakskravene for denne kvoten har tradisjonelt vært lavere enn andre opptaksveier for ingeniørutdanning.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Søkere til forkurs må oppfylle ett av følgende krav:

a) Vg1 og Vg2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studiespesialisering eller godkjent fagbrev/svenneprøve

b) Fullført videregående skole med generell studiekompetanse

c) Grunnskole og minst 5 års fulltids praksis eller en kombinasjon av videregående skole og praksis.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk med minimum norskprøve med B1 på alle fire delprøver.

Søkere med generell studiekompetanse anbefales å søke opptak til Realfagskurset som er tilpasset søkere med denne bakgrunnen.

Studenter som skal repetere forkurset og følge undervisning på nytt må søke nytt opptak.

Kvalifikasjon/tittel

Forkurs for ingeniørutdanning

Alle utdanninger innen