Nøkkelinformasjon

Forkurs er for studenter som mangler generell studiekompetanse eller realfag fra videregående skole og som trenger dette for å komme inn på ingeniørstudier eller maritime høgskoleutdanninger.

Forkurs

Et forkurs gir deg kompetansen du trenger i matematikk og fysikk fra videregående, for å komme inn på bachelor i ingeniørfag.

Forkurset er utfordrende og krever høy arbeidsinnsats.

For å komme inn på forkurs må du oppfylle en eller flere av disse kriteriene:

a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger enn studiespesialiserende, eller

b) fagbrev eller svennebrev, eller

c) generell studiekompetanse, eller

d) være minst 23 år, ha fullført grunnskole og ha arbeidserfaring som tilsvarer minst 5 år heltid. Eventuelt kan du ha en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år.

Realfagskurs

Realfagskurs er for deg som har generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2 og fysikk.

Opptakskravet til realfagskurs er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Utdanninger

Viser 24 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Forkurs | Bergen Videregående skole Høgskulen på Vestlandet
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Høgskulen på Vestlandet
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet
Forkurs for ingeniørutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Agder
Forkurs for ingeniørutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Forkurs for ingeniørutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Forkurs for ingeniørutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger
Ingeniørutdanning - forkurs Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Realfagskurs Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Realfagskurs Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet
Realfagskurs Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet
Realfagskurs Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Realfagskurs | Bergen Videregående skole Høgskulen på Vestlandet
Realfagskurs | nett- og samlingsbasert | deltid Videregående skole Høgskulen på Vestlandet
Realfagskurs 1/2 årig Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Realfagskurs 1/2 årig Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Realfagskurs for ingeniørutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Agder

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (559999)
  • Generelle programmer, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (501199)
  • Forkurs for ingeniørhøgskole, fylkeskommunalt (501102)
  • Forkurs til utdanning ved universiteter og høgskoler (501101)
  • Forkurs for ingeniørutdanning, ettårig (401115)