Nøkkelinformasjon

1-årig forkurs for studenter som mangler nødvendig kompetanse fra videregående skole for å komme inn på ingeniørstudier eller maritime høgskoleutdanninger.

Forkurset er tilpasset opptakskravene for bachelor i ingeniørfag og gir nødvendig spesialisering i matematikk og fysikk fra videregående. Noen institusjoner tilbyr rene realfagskurs for de som har generell studiekompetanse , men mangler fysikk og/eller matematikk.

Forkurset er utfordrende og krever høy arbeidsinnsats.

Opptakskrav

a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, eller

b) godkjent fagbrev eller svenneprøve , eller

c) generell studiekompetanse , eller

d) fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på tilsammen 5 år.

Utdanninger

Det finnes 26 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Realfagskurs for ingeniørutdanning Forkurs Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs høst-vår Forkurs Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs vår Forkurs Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs, deltid Forkurs Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs, deltid Forkurs Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Redningsdykkarkurs Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak

  • Forkurs for ingeniørhøgskole, fylkeskommunalt. UTGÅTT KODE (501102)
  • Forkurs til utdanning ved universiteter og høgskoler (501101)
  • Generelle programmer, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (501199)
  • Forkurs for ingeniørutdanning, ettårig (401115)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (559999)