Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Forkurs

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

30. mai 2022.

Om studiet

Har du generell studiekompetanse, men mangler spesielle opptakskrav til ingeniør eller realfagsstudier? Da kan realfagskurset ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad: via lokalt opptak

Søknadsfrist: 1 år: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Læringsutbytte

Studiet består av to emner, som går over både høst- og vårsemestret. Pensum og eksamen er felles nasjonalt, og studiet er tilpasset spesifikt for å kvalifisere til opptak til bachelorstudier i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.

Undervisningen består av forelesninger 2 dager i uken med 10 timer undervisning per uke. Forelesningene strømmes og vil dermed være tilgjengelige gjennom semesteret. Det er også obligatoriske innleveringer, som må være godkjent for a få gå opp til eksamen samt 4 obligatoriske halvdagsøkter fordelt på 4 fredager/lørdager, med laboratorie-/datalabøvelser og regneøvelser.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

- Arbeids- og undervisningsformer

- Pensumlitteratur

- Evalueringsformer

- Vurderingsformer

Karrieremuligheter

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.