Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Forkurs

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Har du generell studiekompetanse, men mangler spesielle opptakskrav til ingeniør eller realfagsstudier? Da kan realfagskurset ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.

Studiets oppbygging

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1) fra videregående skole. Med generell studiekompetanse og realfagskurs kvalifiserer du for opptak til bachelor og 5- årig master/ sivilingeniør.

Realfagskurset i matematikk og fysikk kan du også ta på ett semester

Fleksible løsninger

Kurset kan kombineres med jobb. Undervisningen foregår normalt på ettermiddagstid, og vi tilbyr fleksible nettløsninger. Alle forelesningene streames og kan sees når og hvor du vil. I matte og fysikk har vi utviklet et filmbibliotek, hvor det gjennomgås grunnleggende ferdigheter i fagene. Vi anbefaler likevel å være tilstede i undervisningen for å best læringsutbytte. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset.

Som realfagsstudent vil du bli inkludert i alle studenttilbud og være en del av vårt studiemiljø.

Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse kan du søke opptak til Forkurs for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanning.

Eksamen

Realfagskurset inneholder fagene matematikk og fysikk. Eksamen er nasjonalgitt og avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må du dekke selv. Ekstern eksamen må søkes om på forhånd, denne må du betale selv.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad: via lokalt opptak

Søknadsfrist: 1 år: 15. april

Læringsutbytte

Studiet består av to emner, som går over både høst- og vårsemestret. Pensum og eksamen er felles nasjonalt, og studiet er tilpasset spesifikt for å kvalifisere til opptak til bachelorstudier i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.

Undervisningen består av forelesninger 2 dager i uken med 10 timer undervisning per uke. Forelesningene strømmes og vil dermed være tilgjengelige gjennom semesteret. Det er også obligatoriske innleveringer, som må være godkjent for a få gå opp til eksamen samt 4 obligatoriske halvdagsøkter fordelt på 4 fredager/lørdager, med laboratorie-/datalabøvelser og regneøvelser.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer

Videre studier

I kombinasjon med opptakskravene kvalifiserer realfagskurset for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Karrieremuligheter

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning. 

Alle utdanninger innen