Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Forkurs

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. september 2022.

Om studiet

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1, kan du ta realfagskurs på NTNU i Trondheim.

Realfagskurset gir opptaksgrunnlag til å søke videre på bachelorutdanning i ingeniørfag og masterutdanning i teknologi. Arbeidsformene er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger. Det undervises i fagene matematikk og fysikk, til sammen 24 timer per uke, inkludert øvingstimer med studentassistent.

Realfagskurset gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Kurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse og tilbys bare i vårsemesteret.