Nøkkelinformasjon

Utdanning innen ernæring gir deg kompetanse på hvordan kosthold påvirker kropp og helse. Riktige kostråd er viktig for å forebygge livsstilssykdommer. Det finnes flere retninger innen ernæring, enten man ønsker å jobbe med forebyggende helse, forskning eller med pasienter.

En klinisk ernæringsfysiolog er autorisert helsepersonell og har kunnskap om hvordan ulike sykdommer påvirker behov for og omsetning av næringsstoffer.

Samfunnsernæring gi kunnskap om hvordan ulike samfunns- og miljømessige forhold påvirker ernærings- og helsesituasjonen i en befolkning. Andre retninger innen ernæring er ernæringsbiologi og human ernæring.

Autorisasjon og titler

Klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsfysiolog er beskyttede titler som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Per i dag er det kun Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø som tilbyr utdanning som kvalifiserer for norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Titlene ernæringsekspert, ernæringskonsulent, ernæringsrådgiver og lignende er ikke beskyttet.

Utdanninger

Det finnes 24 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsenhet i ernæring og helse Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i ernæring og helse Årsstudium Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i grunnleggende ernæring Årsstudium Atlantis Medisinske Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i mat, ernæring og helse Årsstudium Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse 32.50 47.70

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig (769921)
 • Master, ernæring, toårig (769917)
 • Master, klinisk ernæring, femårig (769937)
 • Bachelor, ernæring, treårig (669941)
 • Ernæring og helse, lavere nivå (669904)
 • Ernæring, helse og miljøvern, toårig (669902)
 • Heimkunnskap, lavere nivå (669928)
 • Høgskolekandidat, ernæring, toårig (669954)
 • Kost og ernæring, lavere nivå (669903)
 • Cand.mag.-utdanning, ernæring (669935)
 • Cand.scient.-utdanning, ernæring (769906)
 • Dr.scient.-utdanning, ernæring (869902)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ernæring og helse (669971)