Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Vil du fordype deg i sammenhengen mellom matvaner, ernæring og helse i et samfunnsperspektiv?

Studiet bygger på at studentene allerede har og videreutvikler en grunnleggende forståelse av human ernæring og fysiologi og samspillet mellom mat, livsstil og helse. Fokuset vil spesielt være rettet mot hvordan kostholdet kan påvirke risikoen for utvikling av sykdom, og hvordan mat kan brukes for å fremme god helse.

Det brukes både kvantitative og kvalitative metoder i kombinasjon med tilnærmingsmåter fra samfunnsvitenskapene for å belyse hvordan samfunnsforhold får betydning for ernæringsrelaterte helseproblem og deres løsninger. Det anvendes også modeller og metoder fra folkehelsevitenskapen. En viktig dimensjon ved studiet er å stimulere til samarbeid og medbestemmelse på tvers av fagdisipliner og profesjoner.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i fag/emner av minimum 60 studiepoengs omfang innenfor mat- og ernæringsfag og minimum 20 studiepoeng innenfor mat- og ernæringsrelaterte emner (helse-, idretts- eller naturfaglige emner).

Alle utdanninger innen