Gand videregående skole favoritt ikon

Offentlig
Videregående
1 025 elever
22 programområder

Her ligger skolen

Hoveveien 2-4
4306 Sandnes

Universitet og høgskoler i nærheten

Utdanningstilbud ved Gand videregående skole