Læreplan

Læreplan i
Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon

Vg2 service, sikkerheit og administrasjon handlar om å utdanne sjølvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidarar som kan bidra til ei effektiv og berekraftig drift av verksemder. Programfaga skal ruste elevane til å koordinere og administrere driftsoppgåver og førebyggje og handtere risikosituasjonar. Vidare handlar vg2 service, sikkerheit og administrasjon om å gjere elevane i stand til å informere, kommunisere og samhandle med ulike servicemottakarar og yte og tilpasse service til ulike målgrupper.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.