Læreplan

Læreplan i
Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon

Vg2 service, sikkerheit og administrasjon handlar om å utdanne sjølvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidarar som kan bidra til ei effektiv og berekraftig drift av verksemder. Programfaga skal ruste elevane til å koordinere og administrere driftsoppgåver og førebyggje og handtere risikosituasjonar. Vidare handlar vg2 service, sikkerheit og administrasjon om å gjere elevane i stand til å informere, kommunisere og samhandle med ulike servicemottakarar og yte og tilpasse service til ulike målgrupper.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet