Læreplan

Læreplan i
Vg2 Datateknologi og elektronikk

Vg2 datateknologi og elektronikk handler om elektronisk utstyr og datateknologiske systemer. Programfagene bidrar til å utvikle kompetanse som imøtekommer arbeidslivets behov for fagarbeidere som kan produsere, installere, drifte, vedlikeholde og reparere elektronisk utstyr og datateknologiske systemer. Fagene bidrar til at elevene utvikler kompetanse på elektronisk utstyr og datateknologiske systemer for å ivareta viktige samfunnsfunksjoner.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.