Læreplan

Læreplan i
Vg2 Datateknologi og elektronikk

Vg2 datateknologi og elektronikk handler om elektronisk utstyr og datateknologiske systemer. Programfagene bidrar til å utvikle kompetanse som imøtekommer arbeidslivets behov for fagarbeidere som kan produsere, installere, drifte, vedlikeholde og reparere elektronisk utstyr og datateknologiske systemer. Fagene bidrar til at elevene utvikler kompetanse på elektronisk utstyr og datateknologiske systemer for å ivareta viktige samfunnsfunksjoner.

Les hele læreplanen på udir.no

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet