Læreplan

Læreplan i
Vg2 Elenergi og ekom

Vg2 elenergi og ekom handler om å planlegge og utføre arbeid på elektriske og elektroniske anlegg, installasjoner, utstyr og maskiner. Videre handler programfagene om elektronisk kommunikasjon og om hvordan dette inngår i anlegg, installasjoner og utstyr. Programfagene skal bidra til at elevene utvikler kompetanse innenfor produksjon, overføring, fordeling og bruk av elektrisk energi. Fagene skal også bidra til at arbeidslivet får kvalifiserte fagarbeidere som kan bygge, drifte, vedlikeholde og videreutvikle elektriske og elektroniske løsninger som samfunnet etterspør.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen