NKI Nettstudier favoritt ikon

NKI Nettstudier ble etablert i Norge i 1959. Vi har de siste årene opplevd sterk vekst på våre markeder, og med over 10.000 studenter årlig er vi i dag Nordens største nettskole.

Om skolen

Ved NKI Nettstudier har du mange muligheter:

 • Start når du vil - studiestart 365 dager i året
 • Studer når du vil - vår nettskole er åpen 24 timer i døgnet
 • Studer i det tempoet som passer deg - lag din egen fremdriftsplan
 • Studer der du er - det er ingen reisevei
 • Avlegg eksamen i ditt nærmiljø - på en lokal videregående skole, eller ved en utenriksstasjon i utlandet

Få skoler gir DEG den samme oppfølging og oppmerksomhet som oss

Få personlig oppfølging og hjelp - når du trenger det. Uansett hvem du er og hvilke behov du har for hjelp og oppfølging, kan NKI Nettstudier tilby deg en utdanning som er skreddersydd for deg. Du får en lærer som følger deg gjennom hele studietiden og gir deg tilbakemelding på innsendinger og oppgaver. En studieleder hjelper deg dersom du har spørsmål om pensum, oppgaveløsing eller andre praktiske utfordringer.

Ring 08999 for gratis studierådgivning - vi venter på deg!

Vårt kundesenter vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg med ditt valg av utdanning mellom kl. 08-18 (man-tors) og kl. 08-16 (fred).

Fagområder

Nivåer

Her ligger skolen

Nedre Vollgate 8
0158 Oslo

Utdanninger

Tittel Studiested
Økonomimedarbeider
 • NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2
 • NKI Nettstudier
Yrkessjåførbevis
 • NKI Nettstudier
Yrkessjåfør
 • NKI Nettstudier
Vg3 påbygging generell studiekompetanse
 • NKI Nettstudier
Velferdsteknologi
 • NKI Nettstudier
Vaktmesterskolen
 • NKI Nettstudier
Tømrer
 • NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2, Programfag
 • NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2, Bransjeteknikk
 • NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2
 • NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2
 • NKI Nettstudier
Tilpasset opplæring - Spesialpedagogikk for assistenter
 • NKI Nettstudier
Teknisk tegner - Bygg
 • NKI Nettstudier
Tegnekurs i ArchiCad
 • NKI Nettstudier
Tegneassistent
 • NKI Nettstudier
Tannhelsesekretær Vg3
 • NKI Nettstudier
Stillasmontering
 • NKI Nettstudier
Sosialkunnskap
 • NKI Nettstudier
Skoleassistent - Kreativt arbeid med barn
 • NKI Nettstudier
Servicelederskolen
 • NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, programfag
 • NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Planlegging
 • NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Kommunikasjon og service
 • NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Engelsk
 • NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Drift og oppfølging
 • NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1
 • NKI Nettstudier
Samfunnsfag, Studieforberedende Vg2
 • NKI Nettstudier
Salgsmedarbeider
 • NKI Nettstudier
Salgsledelse
 • NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Økonomi og administrasjon
 • NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Sikkerhet
 • NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Programfag
 • NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Markedsføring og salg
 • NKI Nettstudier
Saksbehandler - nett
 • NKI Nettstudier
Resepsjonsledelse
 • NKI Nettstudier
Reiselivskoordinator
 • NKI Nettstudier
Reiseliv Vg2, Vertskapsrollen
 • NKI Nettstudier
Reiseliv Vg2, Salg og markedsføring
 • NKI Nettstudier
Reiseliv Vg2, Etablering og drift
 • NKI Nettstudier
Regnsskapsskolen
 • NKI Nettstudier
Regnskapsmedarbeider - nett
 • NKI Nettstudier
Regnskapsmedarbeider
 • NKI Nettstudier
Regnskapskonsulent
 • NKI Nettstudier
Regnskap - Videregående kurs
 • NKI Nettstudier
Regnskap - Innføringskurs
 • NKI Nettstudier
Psykologi - årsstudium
 • NKI Nettstudier
Psykisk helsearbeid
 • NKI Nettstudier
Prosjektlederskolen
 • NKI Nettstudier
Praktisk personalledelse
 • NKI Nettstudier
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Medisin Grunnfag Årsenhet og kortere NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologi - årsstudium Årsstudium NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Anatomi og fysiologi - Medisinsk grunnstudium Lavere nivå NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Ernæring - helse og kosthold Årsenhet og kortere NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i ernæring Bachelor, 3 år NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Fagretning Studiested
Økonomimedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Velferdsteknologi Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære
 • NKI Nettstudier
Vaktmesterskolen Kunst, kultur, design og håndverk
 • NKI Nettstudier
Servicelederskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Salgsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Saksbehandler - nett Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Resepsjonsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Reiselivskoordinator Reiseliv og merkantile fag
 • NKI Nettstudier
Regnsskapsskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Regnskapsmedarbeider - nett Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Regnskapsmedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Regnskapskonsulent Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Psykisk helsearbeid
 • NKI Nettstudier
Prosjektlederskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Praktisk ledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Praktisk ledelse
 • NKI Nettstudier
Nettverksadministrator Nettverksadministrasjon
 • NKI Nettstudier
Migrasjonshelse Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære
 • NKI Nettstudier
Lønns- og personalskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Logistikkfagskolen - arbeidsleder logistikk Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Kreftomsorg og lindrende pleie Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • NKI Nettstudier
Juridisk kontormedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Helse, aldring og aktiv omsorg Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • NKI Nettstudier
Fagtekniker - Hydraulikk Kunst, kultur, design og håndverk
 • NKI Nettstudier
Demensomsorg og alderspsykiatri Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • NKI Nettstudier
Butikkledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Arbeidslederskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Advokatsekretær Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Yrkesutøvelse for Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Yrkessjåførbevis Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Yrkessjåfør Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Vg3 påbygging generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Tømrer Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2, Programfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2, Bransjeteknikk Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Tilpasset opplæring - Spesialpedagogikk for assistenter Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Teknisk tegner - Bygg Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Tegnekurs i ArchiCad Kunst, kultur, design og håndverk NKI Nettstudier
Tegneassistent Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Tannhelsesekretær Vg3 NKI Nettstudier
Stillasmontering NKI Nettstudier
Sosialkunnskap Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Skoleassistent - Kreativt arbeid med barn Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, programfag Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Planlegging Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Kommunikasjon og service Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Engelsk Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Drift og oppfølging Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Samfunnsfag, Studieforberedende Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Salgsmedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Økonomi og administrasjon Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Sikkerhet Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Programfag Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Markedsføring og salg Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Reiseliv Vg2, Vertskapsrollen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Reiseliv Vg2, Salg og markedsføring Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Reiseliv Vg2, Etablering og drift Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Videregående kurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Innføringskurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Praktisk personalledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Pedagogisk assistent Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Norsk, Yrkesfag Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk, Studieforberedende Vg1, Vg2, Vg3 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk påbygging Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk for Vg1 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Naturfag, Studieforberedende Vg1, Studieforberedende Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Naturfag Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Naturfag Vg1, Yrkesfaglig utdanningsprogram Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær - Nett Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Materiallære bygg, Teknisk tegner, Teknisk tegner Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Matematikk, Yrkesfaglige studieretninger Vg1, Yrkesfaglige utdanningsprogrammer Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk T, studieforberedende Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk S1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk R2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Servicelederskolen Fagskole NKI Nettstudier

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Yrkesutøvelse for Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Yrkessjåførbevis Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Yrkessjåfør Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Vg3 påbygging generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Tømrer Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2, Programfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2, Bransjeteknikk Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Tilpasset opplæring - Spesialpedagogikk for assistenter Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Teknisk tegner - Bygg Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Tegnekurs i ArchiCad Kunst, kultur, design og håndverk NKI Nettstudier
Tegneassistent Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Tannhelsesekretær Vg3 NKI Nettstudier
Stillasmontering NKI Nettstudier
Sosialkunnskap Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Skoleassistent - Kreativt arbeid med barn Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, programfag Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Planlegging Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Kommunikasjon og service Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Engelsk Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, Drift og oppfølging Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Samfunnsfag, Studieforberedende Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Salgsmedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Økonomi og administrasjon Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Sikkerhet Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Programfag Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Markedsføring og salg Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Reiseliv Vg2, Vertskapsrollen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Reiseliv Vg2, Salg og markedsføring Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Reiseliv Vg2, Etablering og drift Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Videregående kurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Innføringskurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Praktisk personalledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Pedagogisk assistent Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Norsk, Yrkesfag Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk, Studieforberedende Vg1, Vg2, Vg3 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk påbygging Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk for Vg1 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Naturfag, Studieforberedende Vg1, Studieforberedende Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Naturfag Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Naturfag Vg1, Yrkesfaglig utdanningsprogram Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær - Nett Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Materiallære bygg, Teknisk tegner, Teknisk tegner Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Matematikk, Yrkesfaglige studieretninger Vg1, Yrkesfaglige utdanningsprogrammer Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk T, studieforberedende Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk S1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk R2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier