NKI favoritt ikon

Privat
4000 elevplasser
325 linjer
NKI bidrar til å bygge din kompetanse, og hjelper deg slik at du kommer dit du vil, på din måte.

Om skolen

NKI – Studier som tar deg videre

NKI er en norsk, ledende aktør innen nett- og stedbasert utdanning – med fokus på læring gjennom hele livet. Vi var først i Europa med å tilby nettundervisning, og legger til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder. Vår visjon er at alle studenter skal nå sine mål. For å få til dette, benytter vi oss av de beste tilbyderne av teknologi og læring, og jobber aktivt med innovasjon og kvalitetssikring av våre produkter og tjenester. Gjennom våre redaktører, produktansvarlige og pedagoger holder vi oss oppdaterte gjennom internasjonale kunnskapsfora. Vi tilbyr i dag over 200 forskjellige studier og kurs, og har i tillegg til nettstudier, skoler i Oslo, Trondheim og Bergen. Vi hjelper studentene med å nå sine mål, gjennom en fleksibel studiehverdag med tilpasset læring og oppfølging. Med utdanning fra NKI, blir du attraktiv på arbeidsmarkedet

Ring 67 58 88 00 for gratis studierådgivning - vi venter på deg!

Vårt kundesenter vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg med ditt valg av utdanning mellom kl. 08-16 (man-fre).

Fagområder

 • Bygg, drift og teknikk
 • Helse, pedagogikk og oppvekst
 • Interiør og markedsføring
 • Ledelse, administrasjon og juridiske fag
 • Salg, service og reiseliv
 • Transport og logistikk
 • Videregående fag
 • Økonomi og regnskap

Nivåer

 • Fagskole
 • Fagskoleemner
 • Yrkesrettet utdanning/kurs
 • Generell studiekompetanse
 • Påbygging til studiekompetanse
 • Realfag og forkurs
 • Praksiskandidat
 • Yrkesfag og videregående skole

Her ligger skolen

Nedre Vollgate 8
0158 Oslo

Utdanninger

Tittel Studiested
Økonomimedarbeider
 • NKI Nettstudier
Økonomi og administrasjon for Salg, service og sikkerhet Vg2
 • NKI Nettstudier
Økonomi
 • NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helseservicefag Vg2
 • NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helsearbeiderfag Vg2
 • NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helse- og oppvekstfag Vg1
 • NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2
 • NKI Nettstudier
Yrkessjåførfaget
 • NKI Nettstudier
Yrkessjåførbevis - Persontransport
 • NKI Nettstudier
Yrkessjåførbevis - Godstransport
 • NKI Nettstudier
Yrkes- og arbeidslovgivning
 • NKI Nettstudier
Vaktmesterskolen
 • NKI Nettstudier
Tømrerfaget
 • NKI Nettstudier
Trekonstruksjoner
 • NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2, Programfag
 • NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2
 • NKI Nettstudier
Transport og logistikk - Yrkessjåfør Vg2
 • NKI Nettstudier
Transport og logistikk - Løyve for person- og godstransport
 • NKI Nettstudier
Transport og logistikk - Logistikkoperatør Vg2
 • NKI Nettstudier
Tilpasset opplæring - Spesialpedagogikk for assistenter
 • NKI Nettstudier
Tekniske anlegg
 • NKI Nettstudier
Teknisk tegner - Bygg
 • NKI Nettstudier
Tegning og bransjelære
 • NKI Nettstudier
Tegnekurs i ArchiCad
 • NKI Nettstudier
Tegneassistent
 • NKI Nettstudier
Tannhelsesekretær Vg3
 • NKI Nettstudier
Strategisk ledelse og innovasjon
 • NKI Nettstudier
Stillasmontering
 • NKI Nettstudier
Sosialkunnskap, Vg3 påbygging generell studiekompetanse
 • NKI Nettstudier
Skoleassistent - Kreativt arbeid med barn
 • NKI Nettstudier
Sikkerhet og transport Vg1
 • NKI Nettstudier
Sikkerhet for Salg, service og sikkerhet Vg2
 • NKI Nettstudier
Servicelederskolen
 • NKI Nettstudier
Serviceledelse
 • NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, programfag
 • NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1
 • NKI Nettstudier
Samfunnsfag, Studieforberedende Vg2
 • NKI Nettstudier
Salgsteknikk
 • NKI Nettstudier
Salgsteknikk
 • NKI Nettstudier
Salgsledelse
 • NKI Nettstudier
Salgsledelse
 • NKI Nettstudier
Salgsledelse
 • NKI Nettstudier
Salgsfaget
 • NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Programfag
 • NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2
 • NKI Nettstudier
Saksbehandling i helse- og sosialsektoren
 • NKI Nettstudier
Saksbehandler
 • NKI Nettstudier
Revit Architecture
 • NKI Nettstudier
Revenue Management
 • NKI Nettstudier
Resepsjonsledelse
 • NKI Nettstudier
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Medisin Grunnfag Årsenhet og kortere NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologi - årsstudium Årsstudium NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Fagretning Studiested
Økonomimedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Vaktmesterskolen Kunst, kultur, design og håndverk
 • NKI Nettstudier
Servicelederskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Salgsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Saksbehandler Andre fagskolestudier
 • NKI Nettstudier
Resepsjonsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Regnsskapsskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Regnskapsmedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Regnskapskonsulent Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Prosjektlederskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Praktisk ledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Lønns- og personalskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Juridisk kontormedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Grunnutdanning i film Kunst, kultur, design og håndverk
 • NKI Nettstudier
Fagtekniker - Hydraulikk Kunst, kultur, design og håndverk
 • NKI Nettstudier
Bærekraftig reiseliv Reiseliv og merkantile fag
 • NKI Nettstudier
Butikkledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Arbeidslederskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Advokatsekretær Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Økonomi og administrasjon for Salg, service og sikkerhet Vg2 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Økonomi Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helseservicefag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helsearbeiderfag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helse- og oppvekstfag Vg1 Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Yrkessjåførfaget Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Yrkessjåførbevis - Persontransport Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Yrkessjåførbevis - Godstransport Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Yrkes- og arbeidslovgivning Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Tømrerfaget Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Trekonstruksjoner Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2, Programfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk - Yrkessjåfør Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk - Løyve for person- og godstransport Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk - Logistikkoperatør Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Tilpasset opplæring - Spesialpedagogikk for assistenter Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Tekniske anlegg Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Teknisk tegner - Bygg Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Tegning og bransjelære Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Tegnekurs i ArchiCad Kunst, kultur, design og håndverk NKI Nettstudier
Tegneassistent Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Tannhelsesekretær Vg3 NKI Nettstudier
Strategisk ledelse og innovasjon Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Stillasmontering NKI Nettstudier
Sosialkunnskap, Vg3 påbygging generell studiekompetanse Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Skoleassistent - Kreativt arbeid med barn Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Sikkerhet og transport Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Sikkerhet for Salg, service og sikkerhet Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Serviceledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, programfag Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Samfunnsfag, Studieforberedende Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Salgsteknikk Reiseliv og merkantile fag NKI Nettstudier
Salgsteknikk Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salgsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salgsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salgsfaget Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Programfag Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Saksbehandling i helse- og sosialsektoren NKI Nettstudier
Revit Architecture NKI Nettstudier
Revenue Management NKI Nettstudier
Rekruttering og utvelgelse i praksis Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Videregående kurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Innføringskurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Praktisk personalledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Pleieassistent (Helseassistent) Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Pedagogisk assistent Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Servicelederskolen Fagskole NKI Nettstudier

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Økonomi og administrasjon for Salg, service og sikkerhet Vg2 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Økonomi Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helseservicefag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helsearbeiderfag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helse- og oppvekstfag Vg1 Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Yrkessjåførfaget Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Yrkessjåførbevis - Persontransport Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Yrkessjåførbevis - Godstransport Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Yrkes- og arbeidslovgivning Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Tømrerfaget Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Trekonstruksjoner Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2, Programfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk - Yrkessjåfør Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk - Løyve for person- og godstransport Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Transport og logistikk - Logistikkoperatør Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Tilpasset opplæring - Spesialpedagogikk for assistenter Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Tekniske anlegg Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Teknisk tegner - Bygg Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Tegning og bransjelære Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Tegnekurs i ArchiCad Kunst, kultur, design og håndverk NKI Nettstudier
Tegneassistent Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Tannhelsesekretær Vg3 NKI Nettstudier
Strategisk ledelse og innovasjon Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Stillasmontering NKI Nettstudier
Sosialkunnskap, Vg3 påbygging generell studiekompetanse Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Skoleassistent - Kreativt arbeid med barn Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Sikkerhet og transport Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Sikkerhet for Salg, service og sikkerhet Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Serviceledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1, programfag Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Service og samferdsel Vg1 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Samfunnsfag, Studieforberedende Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Salgsteknikk Reiseliv og merkantile fag NKI Nettstudier
Salgsteknikk Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salgsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salgsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salgsfaget Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Programfag Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Saksbehandling i helse- og sosialsektoren NKI Nettstudier
Revit Architecture NKI Nettstudier
Revenue Management NKI Nettstudier
Rekruttering og utvelgelse i praksis Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Videregående kurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Innføringskurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Praktisk personalledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Pleieassistent (Helseassistent) Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Pedagogisk assistent Oppvekst og miljø NKI Nettstudier