Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Vg2

Semester

2

Kostnader

22500

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Dette er utdanning for deg som ønsker å jobbe som ambulansearbeider innenfor helseforetak, kommuner, private organisasjoner eller bedrifter. Studiet er andre året i utdanningsløpet, og kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev.

 

Image
Bildet er fjernet.

Vær oppmerksom på at det er mangel på læreplasser innen ambulansefag, så forhør deg i fylket ditt før du starter utdanningen.

Som ambulansearbeider gir du omsorg til pasienter i vanskelige og til tider livstruende situasjoner. Arbeidsdagen handler om å observere pasienten og utføre ulike medisinske tiltak, under krevende arbeidsforhold. Mange ambulansearbeidere oppfatter jobben sin som svært meningsfylt.

Studiet er delt inn i programfag og fellesfag. Trenger du kun programfagene velger du dette studiet. Trenger du også fellesfagene; se Ambulansefag Vg2. Du må i tillegg få godkjent Yrkesfaglig fordypning (YFF).

Har du lang yrkespraksis, kan du kvalifisere som praksiskandidat - se Ambulansearbeiderfaget.

 

 

Studiets oppbygging

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsutbytte

Privatister må ta eksamen i alle fag. Dette studiet forbereder deg til de skriftlige, teoretiske eksamenene i videregående skole (vgs).

Ambulansearbeidere har store krav til faglig kunnskap, modenhet og selvstendighet. Tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling står sentralt i jobben, som også forutsetter at du har god psykisk og fysisk helse, og evne til å vise medmenneskelighet og empati.

Anbefalt forhåndskunnskap

Helse- og sosialfag Vg1/grunnkurs.

Karrieremuligheter

Som ambulansearbeider kan du jobbe i helseforetak, kommuner, private organisasjoner eller bedrifter. Ambulansetjenesten er den forlengede arm av spesialisthelsetjenesten og har ansvar for akuttmedisin utenfor sykehus. Sentrale arbeidsområder er utrykning og transport av pasienter, undersøkelser, prioritering i akuttsituasjoner, igangsettelse av akuttmedisinsk behandling, rapportering, dokumentasjon og vedlikehold av kjøretøy og utstyr.