Nøkkelinformasjon

Logo NKI Nettstudier
Logo NKI Nettstudier

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

8200

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

AutoCad er programvare for dataassistert konstruksjon (computer-aided design – CAD) som arkitekter, ingeniører og fagfolk innen byggebransjen benytter seg av for å lage presise 2D- og 3D-tegninger. Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i to-dimensjonal Datamaskin Assistert Konstruksjon (DAK).

Kurset gir deg god innføring i de grunnleggende kommandoene slik at du kan utføre tegnearbeid på en god måte. Du lærer å bli fortrolig med å bruke denne type hjelpemiddel til tegnearbeid, teknisk tegning og revidering av tegninger. Du lærer også å jobbe rasjonelt og å velge enkle løsninger som: Bruk av flere lag med ulike farger gir god visualisering og bedre lesing av tegningene. Målsetting og teksting er viktig, og må utføres tydelig og på en riktig måte. Flater fylles med skravur og elementer kan lagres separat for senere bruk i andre tegninger.

Når du tegner i bygg eller maskin, så er det viktig at du har gode kunnskaper i byggfag, maskinfag, materiallære og andre grunnleggende fag knyttet til den utdanningen du tar. Gode basiskunnskaper på disse områdene hjelper deg til å tegne korrekte tegninger med gode og oppdaterte løsninger.

Kurset gir deg inngående informasjon gjennom studieveiledningen om hvordan du skal bruke de enkelte kommandoene. Det stilles krav til 100 % nøyaktighet, noe du oppnår når du jobber riktig. Du får øvelser med tegneoppgaver innen bygg, elektro, elkraft og maskin.

Kurset er grunnleggende og tar ikke for seg tre-dimensjonal tegning, men isometrisk tegning. Informasjon om tredimensjonal tegning finner du i studieveiledningen, slik at du kan prøve deg frem på egen hånd. Studieveiledningen oppdateres årlig sammen med programvaren.

Studentlisens for AutoCAD og Revit Structure/Architecture er inkludert. Kurset er på norsk, men AutoCAD-programmet er på engelsk. Programvaren er gratis.

Undervisningsopplegg

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Opptakskrav

Ingen formelle opptakskrav. 

Anbefalt forhåndskunnskap

Ingen spesielle.