Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Vg2

Semester

3

Kostnader

38500

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid

Om studiet

Dette er utdanningen for deg som ønsker å jobbe som ambulansearbeider innen helseforetak, kommune eller privat virksomhet. Ambulansefag Vg2 er andre året i utdanningsløpet. Dette kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev.

 

Image
Bildet er fjernet.

Vær oppmerksom på at det er mangel på læreplasser innen ambulansefag, så forhør deg i fylket ditt før du starter utdanningen.

Som ambulansearbeider gir du omsorg til pasienter i vanskelige og til tider livstruende situasjoner. Arbeidsdagen handler om å observere pasienten og utføre ulike medisinske tiltak, under krevende arbeidsforhold. Likevel oppfatter mange ambulansearbeidere jobben sin som svært meningsfylt.

Studiet er delt i programfag og fellesfag. Trenger du kun programfagene; se Ambulansefag Vg2, programfag. Du må i tillegg få godkjent Prosjekt til fordypning. Informasjon om dette finner du i studiehåndboken, se egen fane under. Har du lang yrkespraksis kan du kvalifisere som praksiskandidat - se Ambulansearbeider.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Anbefalt forhåndskunnskap

Helse- og sosialfag Vg1/grunnkurs.

Karrieremuligheter

Som ambulansearbeider kan du jobbe i helseforetak, kommuner, private organisasjoner eller bedrifter. Ambulansetjenesten er den forlengede arm av spesialisthelsetjenesten og har ansvar for akuttmedisin utenfor sykehus. Sentrale arbeidsområder er utrykning og transport av pasienter, undersøkelser, prioritering i akuttsituasjoner, igangsettelse av akuttmedisinsk behandling, rapportering, dokumentasjon og vedlikehold av kjøretøy og utstyr.