Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, Programfag favoritt ikon

Annen utdanning
Dette er utdanningen for deg som ønsker å jobbe med barn og unge i barnehage, barnepark, skolefritidsordning eller fritidsklubb. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 er andre året i utdanningsløpet. Dette kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev. Du som har fellesfagene fra før, kan velge å ta kun programfagene.

Studienivå

Vg2

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

19 300

Semester

1

Om utdanningen

Som Barne- og ungdomsarbeider jobber du med pedagogisk tilrettelegging av skole og fritid for barne og unge i alderen 0 - 18 år. I jobben kommer du i kontakt med ulike mennesketyper og livssituasjoner; derfor er utfordringene mange og varierte.

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 består av både fellesfag ogprogramfag. Har du fellesfagene fra før, velger du dette studiet. Hvis du også trenger fellesfagene, går du til Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2. Du må i tillegg få godkjent Prosjekt til fordypning. Informasjon om dette finner du i studiehåndboken, se egen fane under.

Har du lang yrkespraksis, kan du kvalifisere sompraksiskandidat - se   Barne- og ungdomsarbeider.

Kurs som inngår:

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Helse- og sosialfag Vg1/grunnkurs.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide i

  • barnehage
  • barnepark
  • skolen
  • skolefritidsordningen (SFO)
  • fritidsklubber for barn og ungdom
  • andre stillinger som har med barne- og ungdomsarbeid å gjøre

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier