Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 favoritt ikon

Annen utdanning
Dette er utdanningen for deg som ønsker å jobbe med barn og unge i barnehage, barnepark, skolefritidsordning eller fritidsklubb. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 er andre året i utdanningsløpet. Dette kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev.

Studienivå

Vg2

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

37 650

Semester

2

Om utdanningen

Som barne- og ungdomsarbeider arbeider du med pedagogisk tilrettelegging av skole og fritid for barne og unge i alderen 0 - 18 år. I jobben kommer du i kontakt med ulike mennesketyper og livssituasjoner; derfor er utfordringene mange og varierte.

Studiet er delt i programfag og fellesfag. Trenger du kun programfagene; se Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, programfag. Du må i tillegg få godkjent Prosjekt til fordypning. Informasjon om dette finner du i studiehåndboken, se egen fane under.

Har du lang yrkespraksis, kan du kvalifisere som praksiskandidat- se  Barne- og ungdomsarbeider.

Kurs som inngår:

Programfag

Fellesfag

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Helse- og oppvekstfag Vg1.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide i

  • barnehage
  • barnepark
  • skolen
  • skolefritidsordningen (SFO)
  • fritidsklubber for barn og ungdom
  • andre stillinger som har med barne- og ungdomsarbeid å gjøre

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier