Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

4400

Studieform

Nettstudium

Om studiet

I kurset Arbeidsledelse lærer du hvordan du skaper resultater basert på trivsel og effektivitet i samarbeid med dine medarbeidere.

Arbeidsledelse kalles også for operativ ledelse og en god operativ leder må kunne ta initiativ, gå foran og vise vei, sette mål, løse konflikter og ta ansvar. Men lederen må også ha myndighet til å ta beslutninger og disponere ressurser innenfor sitt område.

Studiets oppbygging

 

Undervisningsopplegg

Kurset har ingen eksamen.

Opptakskrav

Ingen formelle opptakskrav.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsutbytte

Når du har gjennomført kurset i Arbeidsledelse, skal du kunne drøfte og gi eksempler på hvordan en arbeidsleder – i samarbeid med sine medarbeidere - kan skape resultater basert på trivsel og effektivitet.

Læringsmål:

  • definere begrepet ledelse
  • beskrive ulike måter en leder kan skape autoritet og utøve makt på
  • gi eksempler på hvilke hovedroller en arbeidsleder må kunne "spille"
  • beskrive hvordan ledelse kan forankres i norsk virkelighet og tilpasses den foreliggende situasjonen
  • beskrive hva som menes med henholdsvis serviceledelse og kvalitetsledelse samt hvilke krav dette stiller til en leder
  • beskrive nødvendige forutsetninger for å skape effektivt teamarbeid, lagånd og "vi-følelse"
  • beskrive prinsipper og metoder for resultatorientert planlegging og oppfølging og hvordan lederen kan skape resultater gjennom medarbeiderne
  • beskrive lederens ansvar og oppgaver for å ta vare på helse, miljø og sikkerhet
  • beskrive grunnleggende behov hos mennesker, og hvordan disse virker inn på motivasjonen på arbeidsplassen
  • beskrive årsaker, virkninger og håndtering av henholdsvis stress, konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Kvalifikasjon/tittel

Arbeidsledelse