NKI Nettstudier favoritt ikon

NKI Nettstudier ble etablert i Norge i 1959. Vi har de siste årene opplevd sterk vekst på våre markeder, og med over 10.000 studenter årlig er vi i dag Nordens største nettskole.

Om skolen

Ved NKI Nettstudier har du mange muligheter:

 • Start når du vil - studiestart 365 dager i året
 • Studer når du vil - vår nettskole er åpen 24 timer i døgnet
 • Studer i det tempoet som passer deg - lag din egen fremdriftsplan
 • Studer der du er - det er ingen reisevei
 • Avlegg eksamen i ditt nærmiljø - på en lokal videregående skole, eller ved en utenriksstasjon i utlandet

Få skoler gir DEG den samme oppfølging og oppmerksomhet som oss

Få personlig oppfølging og hjelp - når du trenger det. Uansett hvem du er og hvilke behov du har for hjelp og oppfølging, kan NKI Nettstudier tilby deg en utdanning som er skreddersydd for deg. Du får en lærer som følger deg gjennom hele studietiden og gir deg tilbakemelding på innsendinger og oppgaver. En studieleder hjelper deg dersom du har spørsmål om pensum, oppgaveløsing eller andre praktiske utfordringer.

Ring 08999 for gratis studierådgivning - vi venter på deg!

Vårt kundesenter vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg med ditt valg av utdanning mellom kl. 08-18 (man-tors) og kl. 08-16 (fred).

Fagområder

Nivåer

Her ligger skolen

Nedre Vollgate 8
0158 Oslo

Utdanninger

Tittel Studiested
Advokatsekretær
 • NKI Nettstudier
Ambulansearbeider
 • NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2
 • NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Ambulansemedisin
 • NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Ambulanseoperative emner
 • NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Grunnleggende helsefag
 • NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Programfag
 • NKI Nettstudier
Anatomi og fysiologi - Medisinsk grunnstudium
 • NKI Nettstudier
Arbeidslederskolen
 • NKI Nettstudier
AutoCad, versjon 2013
 • NKI Nettstudier
Bachelorstudium i ernæring
 • NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeider
 • NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2
 • NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, Helsefremmende arbeid
 • NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, Kommunikasjon og samhandling
 • NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, Programfag
 • NKI Nettstudier
Barnehageassistent
 • NKI Nettstudier
Biologi 1
 • NKI Nettstudier
Biologi 2
 • NKI Nettstudier
Butikkledelse
 • NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1
 • NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Betong, mur og tre
 • NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Engelsk, Bygg- og anleggsteknikk Vg1
 • NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, programfag
 • NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Tegning og bransjelære
 • NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Tekniske anlegg
 • NKI Nettstudier
Byggtegning, Kurs for tekniske tegnere
 • NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2
 • NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Betong
 • NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Bransjelære
 • NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Mur
 • NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Programfag
 • NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Trekonstruksjoner
 • NKI Nettstudier
Demensomsorg og alderspsykiatri
 • NKI Nettstudier
Elektriker
 • NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1
 • NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, Automatiseringssystemer
 • NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, Data- og elektronikksystemer
 • NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, Elenergisystemer
 • NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, programfag
 • NKI Nettstudier
Elenergi Vg2
 • NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Automatiseringssystemer
 • NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Data- og elektronikksystemer
 • NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Elenergisystemer
 • NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Engelsk, Elektrofagene Vg 2
 • NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Programfag
 • NKI Nettstudier
Engelsk, Bygge- og anleggstekniske fag Vg2, Byggteknikk Vg2
 • NKI Nettstudier
Engelsk, Helse- og oppvekstfag Vg2
 • NKI Nettstudier
Engelsk, Service- og samferdselsfag Vg2
 • NKI Nettstudier
Engelsk, Studieforberedende Vg1
 • NKI Nettstudier
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Medisin Grunnfag Årsenhet og kortere NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologi - årsstudium Årsstudium NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Anatomi og fysiologi - Medisinsk grunnstudium Lavere nivå NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Ernæring - helse og kosthold Årsenhet og kortere NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i ernæring Bachelor, 3 år NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Fagretning Studiested
Advokatsekretær Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Arbeidslederskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Butikkledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Demensomsorg og alderspsykiatri Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • NKI Nettstudier
Fagtekniker - Hydraulikk Kunst, kultur, design og håndverk
 • NKI Nettstudier
Helse, aldring og aktiv omsorg Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • NKI Nettstudier
Juridisk kontormedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Kreftomsorg og lindrende pleie Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • NKI Nettstudier
Logistikkfagskolen - arbeidsleder logistikk Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Lønns- og personalskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Migrasjonshelse Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære
 • NKI Nettstudier
Nettverksadministrator Nettverksadministrasjon
 • NKI Nettstudier
Praktisk ledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Praktisk ledelse 30 studiepoeng
 • NKI Nettstudier
Prosjektlederskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Psykisk helsearbeid
 • NKI Nettstudier
Regnskapskonsulent Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Regnskapsmedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Regnskapsmedarbeider - nett Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Regnsskapsskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Reiselivskoordinator Reiseliv og merkantile fag
 • NKI Nettstudier
Resepsjonsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Saksbehandler - nett Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Salgsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Servicelederskolen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Vaktmesterskolen Kunst, kultur, design og håndverk
 • NKI Nettstudier
Velferdsteknologi Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære
 • NKI Nettstudier
Økonomimedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKI Nettstudier
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Ambulansearbeider Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Ambulansemedisin Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Ambulanseoperative emner Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Grunnleggende helsefag Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Programfag Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
AutoCad, versjon 2013 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeider Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, Helsefremmende arbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, Kommunikasjon og samhandling Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, Programfag Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Barnehageassistent Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Biologi 1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Biologi 2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Betong, mur og tre Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Engelsk, Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, programfag Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Tegning og bransjelære Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Tekniske anlegg Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggtegning, Kurs for tekniske tegnere Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Betong Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Bransjelære Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Mur Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Programfag Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Trekonstruksjoner Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Elektriker NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1 Elektro NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, Automatiseringssystemer Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, Data- og elektronikksystemer Datateknikk NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, Elenergisystemer Elektro NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, programfag Elektro NKI Nettstudier
Elenergi Vg2 Elektro NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Automatiseringssystemer Elektro NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Data- og elektronikksystemer Elektro NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Elenergisystemer Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Engelsk, Elektrofagene Vg 2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Programfag Elektro NKI Nettstudier
Engelsk, Bygge- og anleggstekniske fag Vg2, Byggteknikk Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Helse- og oppvekstfag Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Service- og samferdselsfag Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Studieforberedende Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Fysikk 1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Fysikk 2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Helse- og oppvekstfag Vg1 Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Helse- og oppvekstfag Vg1, Helsefremmende arbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Helse- og oppvekstfag Vg1, Kommunikasjon og samhandling Media og kommunikasjon NKI Nettstudier
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Servicelederskolen Fagskole NKI Nettstudier

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Ambulansearbeider Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Ambulansemedisin Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Ambulanseoperative emner Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Grunnleggende helsefag Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ambulansefag Vg2, Programfag Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
AutoCad, versjon 2013 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeider Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, Helsefremmende arbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, Kommunikasjon og samhandling Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, Programfag Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Barnehageassistent Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Biologi 1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Biologi 2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Betong, mur og tre Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Engelsk, Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, programfag Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Tegning og bransjelære Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Tekniske anlegg Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggtegning, Kurs for tekniske tegnere Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Betong Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Bransjelære Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Mur Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Programfag Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Byggteknikk Vg2, Trekonstruksjoner Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Elektriker NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1 Elektro NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, Automatiseringssystemer Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, Data- og elektronikksystemer Datateknikk NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, Elenergisystemer Elektro NKI Nettstudier
Elektrofag Vg1, programfag Elektro NKI Nettstudier
Elenergi Vg2 Elektro NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Automatiseringssystemer Elektro NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Data- og elektronikksystemer Elektro NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Elenergisystemer Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Engelsk, Elektrofagene Vg 2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Programfag Elektro NKI Nettstudier
Engelsk, Bygge- og anleggstekniske fag Vg2, Byggteknikk Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Helse- og oppvekstfag Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Service- og samferdselsfag Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Studieforberedende Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Fysikk 1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Fysikk 2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Helse- og oppvekstfag Vg1 Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Helse- og oppvekstfag Vg1, Helsefremmende arbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Helse- og oppvekstfag Vg1, Kommunikasjon og samhandling Media og kommunikasjon NKI Nettstudier