Om skolen

NKI – Studier som tar deg videre

NKI er en norsk, ledende aktør innen nett- og stedbasert utdanning – med fokus på læring gjennom hele livet. Vi var først i Europa med å tilby nettundervisning, og legger til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder. Vår visjon er at alle studenter skal nå sine mål. For å få til dette, benytter vi oss av de beste tilbyderne av teknologi og læring, og jobber aktivt med innovasjon og kvalitetssikring av våre produkter og tjenester. Gjennom våre redaktører, produktansvarlige og pedagoger holder vi oss oppdaterte gjennom internasjonale kunnskapsfora. Vi tilbyr i dag over 200 forskjellige studier og kurs, og har i tillegg til nettstudier, skoler i Oslo, Trondheim og Bergen. Vi hjelper studentene med å nå sine mål, gjennom en fleksibel studiehverdag med tilpasset læring og oppfølging. Med utdanning fra NKI, blir du attraktiv på arbeidsmarkedet

Ring 67 58 88 00 for gratis studierådgivning - vi venter på deg!

Vårt kundesenter vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg med ditt valg av utdanning mellom kl. 08-16 (man-fre).

Fagområder

 • Bygg, drift og teknikk
 • Helse, pedagogikk og oppvekst
 • Interiør og markedsføring
 • Ledelse, administrasjon og juridiske fag
 • Salg, service og reiseliv
 • Transport og logistikk
 • Videregående fag
 • Økonomi og regnskap

Nivåer

 • Fagskole
 • Fagskoleemner
 • Yrkesrettet utdanning/kurs
 • Generell studiekompetanse
 • Påbygging til studiekompetanse
 • Realfag og forkurs
 • Praksiskandidat
 • Yrkesfag og videregående skole

NKI

Telefon: 67 58 88 00

Studiesteder:

 • NKI Nettstudier
 • Medlearn

Utdanningstilbud

Kategori

Nivå

- Vis alle -
Annen utdanning
Lærefag
Vg1
Vg2
Vg3
Videregående skole

Studiested

- Vis alle -
NKI Nettstudier

Etter og videreutdanning

- Vis alle -
Dette lærestedet tilbyr 119 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Studiested
Digital markedsføring (del 1) Annen utdanning NKI Nettstudier
Digital markedsføring (del 2) Annen utdanning NKI Nettstudier
Digital markedsføring (del 3) Annen utdanning NKI Nettstudier
Digital markedsføring komplett (del 1, 2 og 3) Annen utdanning NKI Nettstudier
Elektrikerfaget Videregående skole NKI Nettstudier
Elenergi Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Elenergi Vg2, Programfag Vg2 NKI Nettstudier
Elenergisystemer for Elfag Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Engelsk for Helse- og oppvekstfag Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Engelsk, Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Videregående skole NKI Nettstudier
Engelsk, Bygge- og anleggstekniske fag Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Engelsk, Elektrofag Vg1 Vg1 NKI Nettstudier
Engelsk, Elektrofagene Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Engelsk, Helse og oppvekstfag Vg1 Vg1 NKI Nettstudier
Engelsk, Service og samferdsel Vg1 Vg1 NKI Nettstudier
Engelsk, Service- og samferdselsfag Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Entreprenørskap og forretningsplan Annen utdanning NKI Nettstudier
Excel 2016: grunnleggende Annen utdanning NKI Nettstudier
Excel 2016: viderekommen Annen utdanning NKI Nettstudier
Forkurs bachelor ingeniør Annen utdanning NKI Nettstudier
Forkurs ingeniør: Fysikk Annen utdanning NKI Nettstudier
Forkurs ingeniør: Matematikk Annen utdanning NKI Nettstudier
Front Office Management Annen utdanning NKI Nettstudier
Generell studiekompetanse Videregående skole NKI Nettstudier
Grunnkurs for gravferdskonsulenter Annen utdanning NKI Nettstudier
Helse- og oppvekstfag Vg1 Vg1 NKI Nettstudier
Helse- og oppvekstfag Vg1, programfag Vg1 NKI Nettstudier
Helsearbeiderfag Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Helsearbeiderfag Vg2, Programfag Vg2 NKI Nettstudier
Helsearbeiderfaget Videregående skole NKI Nettstudier
Helsesekretær Vg3 Vg3 NKI Nettstudier
Helseservicefag Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Helseservicefag Vg2, Programfag Vg2 NKI Nettstudier
Historie Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 NKI Nettstudier
Historie, Studieforberedende Vg2 - Vg3 Videregående skole NKI Nettstudier
HMS for verneombud og ledere Annen utdanning NKI Nettstudier
HMS: Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud og ledere i horeca-bransjen Annen utdanning NKI Nettstudier
HR ledelse Annen utdanning NKI Nettstudier
Innholdsmarkedsføring, web og analyse Annen utdanning NKI Nettstudier
Interiørdesigner Annen utdanning NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Barne- og ungdomsarbeider Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Kontor- og administrasjonsfaget Videregående skole NKI Nettstudier
Kontormedarbeider Annen utdanning NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg1 Vg1 NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg3 Vg3 NKI Nettstudier
Ledelse og økonomisk styring Annen utdanning NKI Nettstudier
Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM) Annen utdanning NKI Nettstudier
Logistikkfaget Videregående skole NKI Nettstudier
Lønnsarbeid i Tripletex Annen utdanning NKI Nettstudier
Løyvekompetansekurs for person- og godstransport Annen utdanning NKI Nettstudier
Markedsføring og salg for Salg, service og sikkerhet Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Markedsføringsledelse Annen utdanning NKI Nettstudier
Matematikk Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær NKI Nettstudier
Naturfag Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 NKI Nettstudier
Norsk for Vg1 yrkesfag Vg1 NKI Nettstudier
Norsk for Vg2 yrkesfag Vg2 NKI Nettstudier
Norsk Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 NKI Nettstudier
Norsk, studieforberedende Videregående skole NKI Nettstudier
Office-pakken Annen utdanning NKI Nettstudier
Organisasjonspsykologi Annen utdanning NKI Nettstudier
Pedagogisk assistent Annen utdanning NKI Nettstudier
Pleieassistent (Helseassistent) Annen utdanning NKI Nettstudier
Påbygging til studiekompetanse for deg som har fagbrev Annen utdanning NKI Nettstudier
Påbygging til studiekompetanse for deg som har tatt Vg1 og Vg2 yrkesfag Annen utdanning NKI Nettstudier
Påbygging til studiekompetanse for deg som har tatt Vg3 yrkesfag Annen utdanning NKI Nettstudier
Regnskap - Innføringskurs Annen utdanning NKI Nettstudier
Regnskap - Videregående kurs Annen utdanning NKI Nettstudier
Rekruttering og utvelgelse i praksis Annen utdanning NKI Nettstudier
Revit Architecture Annen utdanning NKI Nettstudier
Saksbehandling i helse- og sosialsektoren Annen utdanning NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Salg, service og sikkerhet Vg2, Programfag Vg2 NKI Nettstudier
Salgsfaget Annen utdanning NKI Nettstudier
Salgsledelse Annen utdanning NKI Nettstudier
Samfunnsfag, Studieforberedende Vg2 Videregående skole NKI Nettstudier
Sikkerhet for Salg, service og sikkerhet Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Sosialkunnskap, Vg3 påbygging generell studiekompetanse Vg3 NKI Nettstudier
Strategisk ledelse og innovasjon Annen utdanning NKI Nettstudier
Tannhelsesekretær Vg3 Vg3 NKI Nettstudier
Tegnekurs i ArchiCad Annen utdanning NKI Nettstudier
Teknisk tegner - Bygg Annen utdanning NKI Nettstudier
Tilpasset opplæring - Spesialpedagogikk for assistenter Annen utdanning NKI Nettstudier
Transport og logistikk - Løyve for person- og godstransport Annen utdanning NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Transport og logistikk Vg2, Programfag Vg2 NKI Nettstudier
Tømrerfaget Lærefag NKI Nettstudier
Yrkes- og arbeidslovgivning Annen utdanning NKI Nettstudier
Yrkessjåførbevis - Godstransport Annen utdanning NKI Nettstudier
Yrkessjåførbevis - Persontransport Annen utdanning NKI Nettstudier
Yrkessjåførfaget Lærefag NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helse- og oppvekstfag Vg1 Vg1 NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helsearbeiderfag Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Yrkesutøvelse for Helseservicefag Vg2 Vg2 NKI Nettstudier
Økonomi Annen utdanning NKI Nettstudier
Økonomi og administrasjon for Salg, service og sikkerhet Vg2 Vg2 NKI Nettstudier